Hlavní obsah

mage [maʒ]

Vyskytuje se v

adoration: Adoration des Magesklanění Tří králů

král: Tři královéLes Rois mages

svátek: svátek Tří králůjour des Rois (mages)