Hlavní obsah

jenž

Zájmeno

  • (1. pád) qui(2. pád, osoby) dont, de qui(2. pád, věci) dont(3. pád, osoby) à qui(3. pád, věci) auquel, à laquelle(4. pád) quečlověk, jehož si vážíml'homme que j'estimežena, již milujila femme que j'aimesituace, v níž jsme se ocitlisituation dans laquelle on s'est trouvé

Vyskytuje se v

již: Již neprší.Il ne pleut plus.

disponible: práv. quotité disponiblepodíl, o němž lze pořídit závěť

même: aujourd'hui mêmejiž dnes, ještě dnes

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví