Hlavní obsah

homme [ɔm]

Vyskytuje se v

droit: droits de l'hommelidská práva

lige: homme ligeoddaný tělem i duší

paille: homme de paillepanák, loutka nastrčená figura

slip: slip (homme)slipy

aspect: homme d'aspect misérablemuž nuzného vzhledu

cabinet: homme de cabinetknihomol

exquis: homme exquisvzácný člověk

grand: homme grandvelký člověk postavou

grand: grand hommevelký/důležitý člověk významem

histoire: homme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

mer: Un homme à la mer !Muž přes palubu!

prétention: homme sans prétentionsnenáročný člověk

science: homme de sciencevědec

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

dieu: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, pánbůh mění.

famille: jeune homme de bonne famillechlapec z dobré rodiny

orbite: mettre sur orbite un homme politiqueuvést politika na scénu

seul: comme un seul hommejako jeden muž