Hlavní obsah

famille [famij]

Vyskytuje se v

chef: chef de famillehlava rodiny

pension: pension de famillerodinný penzion

caveau: caveau de famillerodinná hrobka

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

situation: situation de famillerodinný stav

violon: famille des violonssmyčcové nástroje

avoir: Il a sa famille à nourrir.Musí živit rodinu.

dîner: dîner de famillerodinná večeře

nom: nom de famillepříjmení

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

laver: laver son linge sale en familleneprat špinavé prádlo na veřejnosti

père: en bon père de famillejako dobrý hospodář

sale: laver son linge sale en familleprát špinavé prádlo doma

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

domek: rodinný domekmaison de famille

důvod: z rodinných důvodůpour des raisons de famille

hrobka: rodinná hrobkacaveau de famille

majetkový: uspořádání (rodinných) majetkových poměrůarrangement de famille

poměr: rodinné poměrysituation de famille

pozůstalý: pozůstalífamille du défunt, proches du défunt

rodina: starat se o rodinuentretenir une famille

rodina: hlava rodinychef de famille

rodina: chlouba rodinyorgueil de la famille

rodina: přiženit/přivdat se do rodinyentrer dans une famille

rodinný: z rodinných důvodůpour des raisons de famille

rodný: rodné jménonom de famille/de naissance

velký: velká rodinafamille nombreuse

čeleď: patřit do čeledi hominidůfaire partie de la famille des hominidés

příslušník: rodinní příslušnícimembres de la famille

zpravit: zpravit rodinu o nehoděaviser la famille de l'accident

špinavý: přen. expr. prát/neprat špinavé prádlo na veřejnostilaver son linge sale en public/en famille