Hlavní obsah

famille [famij]

Vyskytuje se v

chef: chef de famillehlava rodiny

famille: en familledoma, mezi svými, v rodinném kruhu

pension: pension de famillerodinný penzion

caveau: caveau de famillerodinná hrobka

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

situation: situation de famillerodinný stav

violon: famille des violonssmyčcové nástroje

avoir: Il a sa famille à nourrir.Musí živit rodinu.

dîner: dîner de famillerodinná večeře

nom: nom de famillepříjmení

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

laver: laver son linge sale en familleneprat špinavé prádlo na veřejnosti

père: en bon père de famillejako dobrý hospodář

sale: laver son linge sale en familleprát špinavé prádlo doma

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

dobrý: être de bonne famillebýt z dobré rodiny

domek: maison de famillerodinný domek

důvod: pour des raisons de famillez rodinných důvodů

hrobka: caveau de famillerodinná hrobka

majetkový: arrangement de familleuspořádání (rodinných) majetkových poměrů

poměr: situation de famillerodinné poměry

pozůstalý: famille du défunt, proches du défuntpozůstalí

rodina: entretenir une famillestarat se o rodinu

rodinný: pour des raisons de famillez rodinných důvodů

rodný: nom de famille/de naissancerodné jméno

velký: famille nombreusevelká rodina

čeleď: faire partie de la famille des hominidéspatřit do čeledi hominidů

příslušník: membres de la famillerodinní příslušníci

zpravit: aviser la famille de l'accidentzpravit rodinu o nehodě

špinavý: laver son linge sale en public/en famillepřen. expr. prát/neprat špinavé prádlo na veřejnosti