Hlavní obsah

charge [ʃaʀʒ]

Podstatné jméno ženské

 1. náklad, břemeno, bříměployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čehobête de chargesoumarprendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu
 2. nakládání lodi
 3. tech.zatížení
 4. náboj, náplň do zbraně, nálož
 5. nabíjení, plnění zbraně
 6. nabíjení elektrickécourant de chargenabíjecí proudmettre une batterie en chargenabí(je)t baterii
 7. břemeno, břímě, zátěžêtre à chargebýt na obtíž
 8. výdaj, výloha, nákladêtre à la charge de qqnna náklady, k tíži koho
 9. práv.závazek pramenící z dohody
 10. úřad, hodnost, funkce
 11. starost, odpovědnostavoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starostiêtre en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti coprendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co
 12. přitěžující důkazy
 13. nadsazení, přehánění, přepínánífaire la charge de qqn(z)karikovat koho

Vyskytuje se v

chargé: chargé/-ée de missionzástupce/zástupkyně, reprezentant/reprezentantka

charger: se chargerde qqch naložit (si) na sebe co náklad

charger: se chargernastřelit se, našít se, najet se zdrogovat

charger: se charger deqqn/qqch vzít si na starost koho/co, ujmout se koho/čeho

femme: femme de chargehospodyně najatá

prise: prise en chargezaopatření, převzetí do péče

alourdir: alourdir les chargeszvýšit náklady

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

chargé: lettre chargéecenné psaní

chargé: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

chargé: langue chargéepotažený jazyk

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

explosif: charge d'explosiftrhavinová nálož

fiscal: charges fiscalesdaňové zatížení

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

revanche: à charge de revanchena oplátku

utile: tech. charge utile d'un véhiculeužitečné zatížení vozidla

camion: charger/décharger un camionnaložit/vyložit kamion

charger: charger à l'excèspřetížit

charger: charger une table de metszaplnit stůl jídlem

navire: navire de chargenákladná loď

répartir: répartir les chargesrozdělit náklady

chargé: ciel chargé de nuagesnebe pokryté mraky

cenný: cenné psanílettre chargée

dovolený: dovolené zatíženícharge admissible

důkaz: shromáždit důkazy proti komuréunir des charges contre qqn

duše: péče o dušicharge d'âme

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

na: vzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge

náboj: kladný nábojcharge positive

náklad: na náklady kohoà la charge de qqn

program: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

revanš: na revanšà charge de revanche

těžký: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

tíha: pod tíhou čehosous le poids/la charge de qqch

zatížení: celkové/dovolené/maximální zatíženícharge totale/admissible/maximum

žaludek: mít těžko v žaludkuavoir l'estomac chargé

dopis: doporučený/obchodní/cenný/průvodní dopislettre recommandée/commerciale/chargée/d'envoi

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).