Hlavní obsah

fonction [fɔ̃ksjɔ̃]

Vyskytuje se v

accroissement: mat. taux d'accroissement d'une fonctionmíra narůstání funkce

circulaire: mat. fonction circulairecyklometrická funkce

croissant: mat. fonction croissanteneklesající funkce

décroissant: mat. fonction décroissanteklesající funkce

dérivé: mat. fonction dérivéederivovaná funkce

impair: mat. fonction impairelichá funkce

inverse: fonction/opération inverseinverzní funkce/operace

martial: fonction martialeskladování železa v játrech

périodique: mat. fonction périodiqueperiodická funkce

primitif: mat. (fonction) primitiveprimitivní funkce

symétrique: fonction symétriquesymetrická funkce

définition: ensemble/domaine de définition d'une fonctiondefiniční obor funkce

discontinu: mat. fonction discontinuenespojitá funkce

funkční: durée de fonction, politika durée du mandatfunkční období

logaritmický: fonction logarithmiquelogaritmická funkce

lomený: fonction fractionnairelomená funkce

maximum: maximum d'une fonctionmat. maximum funkce

minimum: minimum d'une fonctionmat. minimum funkce

spojitý: fonction continuemat. spojitá funkce

funkce: être relevé de ses fonctionsbýt zbaven funkce

fonction: en fonction de qqchvzhledem, se zřetelem, ve vztahu k čemu, v závislosti na čem