Hlavní obsah

inverse [ε̃vεʀs]

Podstatné jméno mužské

Příslovce

Vyskytuje se v

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

nepřímý: raison inversemat. nepřímá úměrnost

opačný: dans l'ordre inversev opačném pořadí

otáčet: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotáčet proti směru hodinových ručiček

otočit: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

pořadí: dans l'ordre inversev opačném pořadí

ručička: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

inverse: à l'inversenaopak