Hlavní obsah

devoir [d(ə)vwaʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. povinnost, úkolmanquer à son devoirnedostát své povinnostidevoir conjugalmanželská povinnost
  2. úloha, úkol školní ap.corriger des devoirsopravit úkoly

Vyskytuje se v

devant: au-devant deqqn/qqch vstříc, naproti komu/čemu

devoir: se devoirà qqn mít povinnost ke/vůči komu/čemu

sens: sens devant derrièrepředkem dozadu, zadem dopředu

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

devoir: devoir conjugalmanželská povinnost

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

justice: devant la justice, en justicepřed soudem

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

pouvoir: donner un pouvoir par-devant notaireudělit plnou moc před notářem

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

buffet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku., Suší hubu.

chandelle: devoir une fière chandelle à qqnbýt velmi zavázán komu

chose: Chose promise, chose due.Co se slíbí, musí se splnit.

danser: danser devant le buffetpískat kudlu, třít bídu

: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

promis: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

scotcher: hovor. être scotché devant la télébýt přilepený před televizí

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

tombe: Il doit se retourner dans sa tombe.Ten se musí obracet v hrobě.

dlužit: devoir de l'argent à qqndlužit komu peníze

domácí: devoir domácí úloha

komise: passer devant un jurypředstoupit před komisi

ohled: devoir des égards à qqnmuset brát ohled(y) na koho

pomyšlení: aller au devant des moindres désirs de qqndělat komu pomyšlení

předek: devant d'une maisonpředek domu

přítomnost: par-devant (le) notaireza přítomnosti notáře

soud: se présenter devant la justicepředstoupit před soud

zadost: accomplir son devoiručinit povinnostem zadost

kručet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku.

kudy: Je dois prendre quelle direction ?Kudy mám jít?

mít: Qu'est-ce que je dois faire ?Co mám dělat?

muset: Je dois aller aux toilettes.Musím jít na záchod.

mýlit se: Vous devez vous tromper.Musíte se mýlit.

naproti: aller au-devant de qqnjít naproti komu

nejspíš: Il doit être malade.Nejspíš je nemocen.

zavolat: Je dois passer un coup de fil.Musím si zavolat.

bída: danser devant le buffettřít bídu

kudla: danser devant le buffetpískat kudlu

napřed: partir les pieds devantodejít nohama napřed zemřít

postavit: placer qqn devant le fait accomplipostavit koho před hotovou věc

přilepený: être scotché devant la télébýt přilepený před televizí

rovnou: (aller) tout droit devant soiexpr. (jít) rovnou za nosem

sušit: bouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffetsušit hubu

tam: Tout le monde doit y passer.pořek. Musíme tam všichni.

třít: traîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffetexpr. třít bídu s nouzí

vyjít: aller au devant des souhaits de qqnvyjít komu vstříc

zamést: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem