Hlavní obsah

danser [dɑ̃se]

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

danseur: danseusedrahý koníček podle někdejších tanečnic vydržovaných měšťáky

danseur: en danseuseve stoje na pedálech při šlapání do kopce ap.

claquette: danseur à claquettesstepař

corde: danseur de cordeprovazochodec

dansant: thé dansantčaj o páté

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

danseur: danseur de cordeprovazochodec

grâce: danser avec grâcepůvabně tančit

mondain: danseur mondainplacený tanečník, gigolo

rythmique: la (danse) rythmiquerytmika

buffet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku., Suší hubu.

chat: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

danse: hanl. mener la dansedirigovat, mít co na povel skupinovou akci

quand: Quand le chat n'est pas là les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam

souris: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.

parket: taneční parketpiste de danse

prosit: Smím prosit? o tanecVous m'accordez cette danse ?

prvek: taneční prvkyéléments de danse

sólo: zahrát komu sólojouer une danse pour qqn

škola: taneční školaécole de danse

takt: tancovat do taktudanser en mesure

tancovat: tancovat valčíkdanser la valse

kručet: Kručí mu v žaludku.hovor. Il danse devant le buffet.

smět: Smím prosit? o tanecVoulez-vous m'accorder cette danse ?

tanec: vyzvat koho k tanciinviter qqn à danser

bída: třít bídudanser devant le buffet

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

kudla: pískat kudludanser devant le buffet

sopka: tančit na sopcedanser sur un volcan

sušit: sušit hububouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffet

třít: expr. třít bídu s nouzítraîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffet