Hlavní obsah

danser [dɑ̃se]

Intranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

danseur: danseusedrahý koníček podle někdejších tanečnic vydržovaných měšťáky

claquette: danseur à claquettesstepař

corde: danseur de cordeprovazochodec

dansant: thé dansantčaj o páté

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

grâce: danser avec grâcepůvabně tančit

mondain: danseur mondainplacený tanečník, gigolo

rythmique: la (danse) rythmiquerytmika

buffet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku., Suší hubu.

chat: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

quand: Quand le chat n'est pas là les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam

souris: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.

parket: piste de dansetaneční parket

prosit: Vous m'accordez cette danse ?Smím prosit? o tanec

prvek: éléments de dansetaneční prvky

sólo: jouer une danse pour qqnzahrát komu sólo

škola: école de dansetaneční škola

takt: danser en mesuretancovat do taktu

tancovat: danser la valsetancovat valčík

kručet: hovor. Il danse devant le buffet.Kručí mu v žaludku.

smět: Voulez-vous m'accorder cette danse ?Smím prosit? o tanec

tanec: inviter qqn à danservyzvat koho k tanci

bída: danser devant le buffettřít bídu

kocour: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.

kudla: danser devant le buffetpískat kudlu

sopka: danser sur un volcantančit na sopce

sušit: bouffer des briques, se brosser le ventre, danser devant le buffetsušit hubu

třít: traîner la savate, tirer le diable par la queue, danser devant le buffetexpr. třít bídu s nouzí

danser: faire danserqqn provést, vyvést koho