Hlavní obsah

grâce [gʀɑs]

Podstatné jméno ženské

  1. přízeň, laskavost, milostfaire à qqn la grâce de faire qqchprokázat komu laskavost zdvořilostní frázeiron. être dans les bonnes grâces de qqnbýt v přízni u koho, těšit se čí příznipráv. délai de grâcedodatečná lhůta, prodloužení termínu
  2. Milost titul v anglosaských zemíchpar la grâce de Dieuz milosti boží o panovníkovià la grâce de Dieuz vůle boží
  3. milost, odpuštěnídemander grâcežádat o odpuštění
  4. coup de grâce rána z milostidonner le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení
  5. vděk, vděčnost, díkrendre grâce à qqn(po)děkovat, vzdá(va)t díky komuaction de grâce(s)díkuvzdání, vzdávání díků církevníles grâcesmodlitba po jídle
  6. grâce à qqn/qqch díky komu/čemu
  7. půvab, kouzlodanser avec grâcepůvabně tančit
  8. bonne grâce dobrá vůle

Vyskytuje se v

coup: donner le coup de grâcedát ránu z milosti

boží: à la grâce de Dieuz vůle boží

grácie: les trois Grâcestři Grácie

milost: recours /pourvoi en grâcežádost o milost

ukončit: donner/porter le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení

zásluhou: Il a réussi grâce à eux.Uspěl jejich zásluhou.

rána: coup de grâcerána z milosti

grâce: faire à qqn la grâce de faire qqchprokázat komu laskavost zdvořilostní fráze