Hlavní obsah

rána

Vyskytuje se v

dnes: dnes ráno/večerce matin/soir

hnisání: hnisání ránypurulence d'une blessure

morový: morová ránafléau de la peste

naslepo: rána naslepocoup perdu

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

tržný: tržná ránacoupure , plaie par arrachement

včera: včera ránohier matin

večer: od rána do večeradu matin au soir

brzy: vstát brzy ránose lever tôt le matin

dát: dát komu ránuflanquer une gifle à qqn

do: od rána do večeradu matin (jusqu')au soir

od, ode: od rána do večeradu matin au soir

venčit: venčit psa ráno a večerpromener son chien le matin et le soir

hojit: Čas zahojí všechny rány.Le temps guérit tous les maux.

hromový: hromová ránacoup de tonnerre

jitřit: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

starý: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

coup: dostat ránurecevoir un coup

fatal: zasadit smrtelnou ránuporter le coup fatal

fortune: umět snášet rány osudu, smířit se s osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

matin: od večera do rána, celou nocdu soir au matin

touche: mít ránuavoir une drôle de touche

tout: každé ránotous les matins

ceinture: rána pod páscoup au-dessous de la ceinture

renverser: srazit koho k zemi ranou pěstírenverser qqn d'un coup de poing

sanglant: krvavá ránaplaie sanglante

suicider (se): spáchat sebevraždu ranou z revolveruse suicider d'un coup de revolver

sur: rána za ranoucoup sur coup

conseil: Ráno moudřejší večera.La nuit porte conseil.

double: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

épée: rána do vodyun coup d'épée dans l'eau

leste: být od rányavoir la main leste

massue: rána (do palice) nečekaná nepříjemná věc, pálka přemrštěná cenacoup de massue

nuit: Ráno moudřejší večera.La nuit porte conseil.

pierre: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire d'une pierre deux coups

plaie: rozjitřit starou ránurouvrir une plaie

premier: brzy ránoà la première heure

prompt: být od rányavoir la main prompte

rána: zasypat koho ranamifaire pleuvoir les coups sur qqn