Hlavní obsah

rána

Vyskytuje se v

dnes: dnes ráno/večerce matin/soir

hnisání: hnisání ránypurulence d'une blessure

morový: morová ránafléau de la peste

naslepo: rána naslepocoup perdu

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

ráno: od rána do večeradu matin au soir

ráno: vstá(va)t brzy ránose lever de bonne heure

tržný: tržná ránacoupure , plaie par arrachement

včera: včera ránohier matin

večer: od rána do večeradu matin au soir

brzy: vstát brzy ránose lever tôt le matin

dát: dát komu ránuflanquer une gifle à qqn

do: od rána do večeradu matin (jusqu')au soir

od, ode: od rána do večeradu matin au soir

ráno: v 8 hodin ránoà 8 heures du matin

venčit: venčit psa ráno a večerpromener son chien le matin et le soir

hojit: Čas zahojí všechny rány.Le temps guérit tous les maux.

hromový: hromová ránacoup de tonnerre

jitřit: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

ráno: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

starý: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie