Hlavní obsah

starý

Přídavné jméno

  1. (vysokého věku) vieux/vieille, très âgé/-éestarý mužhomme m âgé, vieil homme mstará pannavieille fille f
  2. (stáří vlastní) sénile
  3. (určitého věku) âgé/-ée, grand/grandeJak je starý?Quel âge a-t-il ?
  4. (z minulosti dochovaný) ancien/-ienne, antique, vieux/vieillestarého datade vieille datecírk. Starý zákonAncien Testament m
  5. (ne nový, opotřebovaný ap.) vieux/vieillestará věcvieillerie fstarý papírvieux papiers m plstaré hadrydéfroque fstaré haraburdíantiquaille f, antiquité f
  6. (zastaralý) vieux/vieille, démodé/-ée
  7. (předešlý) vieux/vieille, habituel/-elle
  8. (dlouholetý) vieux/vieillejeden z mých starých přátelun de mes vieux amisvyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn
  9. (dávno známý) vieux/vieille

Vyskytuje se v

mládenec: starý mládenecneženatý muž vieux garçon

panna: stará pannaosamělá žena vieille fille

panna: stará pannavieille fille

řemeslo: nejstarší řemeslole plus vieux métier du monde

starší: starší bratraîné

starší: starší doba kamennápaléolithique

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

zlatý: staré zlaté časybon vieux temps

žák: starší žákminime

železo: patřit do starého železaêtre bon pour la ferraille

bratr: mladší/starší bratrfrère cadet/aîné

než: starší než jáplus âgé que moi

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

jitřit: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

koleno: na stará kolena se oženitse marier sur le tard

patřit: patřit do šrotu/starého železaêtre bon pour la ferraille

ancien: Ancien Testament Starý zákon

date: de vieille datestarý, dávný, starého data

fille: fille aînéenejstarší dcera

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

âgé: personnes âgéesstarší osoby

le, la: le vieux Parisstará Paříž

reprendre: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

plaie: rouvrir une plaierozjitřit starou ránu

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.