Hlavní obsah

starší

Vyskytuje se v

panna: osamělá žena vieille fillestará panna

řemeslo: le plus vieux métier du mondenejstarší řemeslo

starší: aîné starší bratr

starý: homme âgé, vieil homme starý muž

vrátit se: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

zlatý: bon vieux temps staré zlaté časy

žák: minime starší žák

železo: être bon pour la ferraillepatřit do starého železa

bratr: frère cadet/aînémladší/starší bratr

než: plus âgé que moistarší než já

o: plus âgé de deux ansstarší o dva roky

jitřit: retourner le couteau dans la plaiejitřit starou ránu

koleno: se marier sur le tardna stará kolena se oženit

patřit: être bon pour la ferraillepatřit do šrotu/starého železa

ancien: Ancien Testament Starý zákon

date: de vieille datestarý, dávný, starého data

fille: fille aînéenejstarší dcera

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

âgé: personnes âgéesstarší osoby

le, la: le vieux Parisstará Paříž

reprendre: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

plaie: rouvrir une plaierozjitřit starou ránu

mládenec: neženatý muž vieux garçon starý mládenec