Hlavní obsah

stará

Vyskytuje se v

panna: stará pannaosamělá žena vieille fille

rodina: starat se o rodinuentretenir une famille

řemeslo: nejstarší řemeslole plus vieux métier du monde

starší: starší bratraîné

starý: starý mužhomme âgé, vieil homme

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

zlatý: staré zlaté časybon vieux temps

žák: starší žákminime

železo: patřit do starého železaêtre bon pour la ferraille

bratr: mladší/starší bratrfrère cadet/aîné

než: starší než jáplus âgé que moi

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

zařídit: O to se nestarejte, já to zařídím.Ne vous en faites pas, je m'en charge(rai).

jitřit: jitřit starou ránuretourner le couteau dans la plaie

koleno: na stará kolena se oženitse marier sur le tard

patřit: patřit do šrotu/starého železaêtre bon pour la ferraille

starat se: Starej se o sebe!Occupe-toi de tes oignons !

ancien: Starý zákonAncien Testament

charge: mít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starostiavoir la charge d'une famille

date: starý, dávný, starého datade vieille date

fille: nejstarší dcerafille aînée

jadis: (staro)dávný, ze starých dobdu temps jadis

liquider: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

soin: (po)starat se, pečovat, dbát o koho/coavoir soin de qqn/qqch

accompagner: starat se o umírajícíhoaccompagner un malade

âgé: starší osobypersonnes âgées

le, la: stará Pařížle vieux Paris

occuper: Starej se o sebe.hovor. Occupe-toi de tes affaires.

regarder: Starejte se o své.Mêlez-vous de ce qui vous regarde.

reprendre: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

oignon: Starej se o sebe.hovor. Occupe-toi de tes oignons.

plaie: rozjitřit starou ránurouvrir une plaie

mládenec: starý mládenecneženatý muž vieux garçon