Hlavní obsah

femme [fam]

Podstatné jméno ženské

  1. ženaElle est très femme.Je velmi ženská.
  2. un (petit) bout de femme dětinská žena
  3. femme du monde žena z velkého světa
  4. maîtresse femme energická/rázná žena
  5. femme au foyer žena v domácnosti
  6. bonne femme hovor.ženská, ženuška
  7. manželka, ženachercher une femmehledat si ženudemander une jeune fille pour femmepožádat dívku o rukuprendre femmeoženit se
  8. femme de chambre komorná, pokojská, panská
  9. femme de charge hospodyně najatá
  10. femme de ménage posluhovačka, uklízečka, pomocnice v domácnosti

Vyskytuje se v

bien: femme bien faitedobře stavěná žena

chambre: femme de chambrekomorná, pokojská, panská

de: amour de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě

écrivain: une femme écrivainspisovatelka

fort: femme fortesilná žena tlustá

foyer: femme au foyeržena v domácnosti

gros: grosse femmetlustá žena

ingénieur: femme ingénieurinženýrka

insatisfait: femme insatisfaiteneuspokojená žena sexuálně

intérieur: femme d'intérieurdomácky založená žena

roulé: femme bien rouléepěkně stavěná žena

tête: femme de tête= schopná a energická žena

devenir: Elle est devenue sa femme.Stala se jeho ženou.

madone: femme belle comme une madonežena krásná jako obrázek

appétissant: hovor. femme appétissantežena krev a mlíko

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

fleurette: conter fleurette à une femmedvořit se ženě