Hlavní obsah

devenir [dəv(ə)niʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. stát se jakým, změnit sedevenir richezbohatnoutElle est devenue sa femme.Stala se jeho ženou.
  2. stát se, být, (po)dít se mít stav, osud, výsledekve větách vyjadřujících otázku nebo pochybnostQue voulez-vous devenir ?Čím chcete být?
  3. filoz.vyvíjet se, měnit se

Vyskytuje se v

fou: devenir fouzešílet, zbláznit se i přen.

grand: devenir grandvyrůst

rare: devenir rarebýt zřídka kdy vidět o osobách

riche: devenir richezbohatnout

tiède: devenir tièdevystydnout, vychladnout

chèvre: faire devenir chèvreotrávit, dopálit, dohřát

forger: C'est en forgeant qu'on devient forgeron.Žádný učený z nebe nespadl., Cvik dělá mistra.

nástroj: devenir l'instrument de qqnstát se nástrojem koho

zřídka: devenir rarebýt zřídka kdy vidět o osobách

slavný: devenir célèbrestát se slavným

zbláznění: C'est à devenir fou.Je to k zbláznění.

dělat: Qu'est-ce que tu deviens ?Co pořád děláš?

kopec: Ça devient mauvais pour son matricule.Jde to s ním z kopce.

krev: Cela est devenu une habitude chez lui.Přešlo mu to do krve.

učený: Il y a un commencement à tout., C'est en forgeant qu'on devient forgeron.Žádný učený z nebe nespadl.

zbláznit se: Le temps est devenu fou.expr. Počasí se zbláznilo.

devenir: devenir richezbohatnout