Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) fairedělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con
 2. (uskutečňovat) faire, effectuer
 3. (dávat vznikat) fairedělat hlukfaire du bruit
 4. (pracovat) travailler
 5. (tvořit, zhotovovat) produire, fabriquer, faire
 6. (upravovat určitým způsobem) préparerdělat co k večeřipréparer qqch pour le dîner
 7. (způsobovat) faire
 8. (chovat se) faire, se présenter
 9. hovor.(zkoušku ap.) faire
 10. hovor.(studovat) étudier, faire
 11. (předstírat) faire, že faire mine de faire qqch
 12. hovor.(rovnat se) faireKolik to dělá?Ça fait combien?
 13. (být, brát se) faire, fabriquer

Vyskytuje se v

advokát: dělat advokáta komuse faire l'avocat de qqn

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

bota: (u)dělat botufaire une gaffe/boulette

cavyky: dělat kolem čeho spoustu cavykůfaire des chichis pour qqch

citlivý: dělat citlivýmsensibiliser

ctnost: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

dáma: hrát si na/dělat ze sebe dámujouer à la madame

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

drahota: dělat drahotyfaire des façons

hanba: dělat komu hanbufaire honte à qqn

hluk: dělat hlukfaire du bruit

horlivě: horlivě dělat cos'appliquer à faire qqch

houby: houby si z toho dělats'en balancer

chuť: dělat chutěfaire envie

iluze: dělat si iluzese faire des idées

kariéra: hovor. dělat kariérufaire carrière

komedie: dělat komediijouer la comédie

legrace: dělat co z legracefaire qqch par plaisanterie

naschvál: dělat komu naschvályfaire des méchancetés à qqn

nesmysl: dělat nesmyslyfaire des folies

oběť: dělat ze sebe oběťse poser en victime

obliba: dělat co s obliboufaire qqch avec complaisance

obličej: dělat obličeje na kohofaire la moue à qqn

obří: dělat obří krokyfaire des pas de géant

okolek: dělat okolkyfaire des manières/chichis

osel: dělat ze sebe oslafaire l'âne

pečlivě: dělat pečlivě cofaire qqch avec soin

pekelný: dělat pekelný rámusfaire le diable à quatre

podvod: dělat daňové podvodyfrauder le fisc

pokrok: dělat pokroky v čemfaire des progrès dans qqch

pomyšlení: dělat komu pomyšleníaller au devant des moindres désirs de qqn

pouze: dělat pouze cone faire que qqch

poznámka: dělat si poznámkyprendre des notes

předsudek: dělat co bez předsudkůfaire qqch sans préjugé

přesvědčení: (u)dělat co z přesvědčenífaire qqch par conviction

rád: rád dělat coaimer faire qqch

společnost: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

spolupráce: (u)dělat co ve spolupráci s kýmfaire qqch en coopération avec qqn

svůj, svá, své, svoje: dělat všecko po svémfaire tout à sa tête

tajnost: dělat tajnostifaire des cachotteries

těžký: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

za: dělat co za každou cenufaire qqch à tout prix

zajímavý: dělat se zajímavýmfaire l'intéressant

závěr: dělat ukvapené závěryêtre téméraire dans ses jugements

zázrak: dělat zázrakyfaire/accomplir des miracles

bordel: dělat bordelfoutre le bordel

celkem: Kolik to dělá celkem?Ça fait combien en tout?

co: Máš co dělat?As-tu quelque chose à faire ?

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

díra: (u)dělat díru do zdipercer un jour dans une muraille

chtít: Co teď chcete dělat?Que pensez-vous faire à présent ?

mít: Co mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

proč: Proč to děláš?Pourquoi est-ce que tu le fais ?

šašek: dělat ze sebe šaškafaire le clown

váš, vaše: Co dělají vaši?Que font les vôtres ?

zápisek: dělat si zápiskyprendre des notes, se faire des notes

brdo: dělat co na jedno brdofaire qqch de la même manière

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

hezký: dělat se hezkýmfaire le joli cœur

hloupý: dělat hloupéhofaire l'ignorant, jouer un sot

hluchý: dělat se hluchýmfaire la sourde oreille

hodina: dělat co hodinyfaire qqch pendant des heures

chumelit (se): Dělá, jako by se nechumelilo.Il fait comme si de rien n'était.

komár: dělat z komára velbloudafaire une montagne d'une taupinière

ksicht: dělat ksichtyfaire la moue

mrtvý: přen. dělat mrtvéhofaire le mort

muž: Slovo dělá muže.Il faut tenir (sa) parole.

nouze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

pochod: dělat co za pochodufaire qqch pendant la marche

policajt: dělat policajtafaire le gendarme

rozumět: Dělej, jak rozumíš.Fais comme tu l'entends.

věda: dělat z čeho vědufaire tout un plat avec/de qqch

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vůl: dělat ze sebe vola pro ziskfaire l'âne pour avoir du son

z, ze: dělat z nouze ctnostfaire de nécessité vertu

zamilovaný: expr. dělat na koho zamilované očifaire les yeux doux à qqn

zloděj: Příležitost dělá zloděje.L'occasion fait le larron.

zvláštní: Nedělá zvláštní dojem.Il ne paie pas de mine.

bile: dělat si těžkou hlavu, lámat si hlavuse faire de la bile

bobine: dělat ksichty, tvářit se směšněfaire une drôle de bobine

cachotterie: dělat tajnostifaire des cachotteries

catimini (en): dělat co skrytěfaire qqch en catimini

chaperon: dělat komu gardeservir de chaperon à qqn

concession: dělat ústupkyfaire des concessions

conseil: (u)dělat co podle rady kohofaire qqch sur le conseil de qqn

conviction: (u)dělat co z přesvědčenífaire qqch par conviction

coopération: (u)dělat co ve spolupráci s kýmfaire qqch en coopération avec qqn

démangeaison: mít sto chutí (u)dělat coavoir une démangeaison de faire qqch

flemme: nemít chuť co dělatavoir la flemme de faire qqch

folie: dělat hlouposti, zbytečně utrácetfaire des folies

fou: dělat ze sebe bláznafaire le fou

ignorant: dělat hloupéhofaire l'ignorant

impossible: dělat všechno možné (a nemožné)faire l'impossible

intéressant: dělat se zajímavýmfaire l'intéressant

mariolle: dělat chytrýhofaire le mariolle

dělat: dělat hloupostifaire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au con

méchanceté: dělat komu naschvályfaire des méchancetés à qqn

mélodrame: dělat (srdcervoucí) scényfaire un mélodrame

mystère: dělat s čím tajnosti, tajit se s čímfaire (un) mystère de qqch

penser: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

plaisir: dělat komu radostfaire plaisir à qqn

prendre: dělat si poznámkyprendre des notes

présenter: vypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter bien

rond: dělat kouřová kolečkafaire des ronds de fumée

ronde: dělat obchůzkufaire la ronde

savoir: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

semblant: dělat jako nic(ne) faire semblant de rien

soin: dělat pečlivě cofaire qqch avec soin

souci: dělat si starosti s kým/čím, o koho/cose faire du souci pour qqn/qqch

tant: dělat tak/tak se činit, že...faire tant et si bien que...

tenir: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

tic-tac: dělat tiktak, tikatfaire tic tac

vedette: hrát si na hvězdu, dělat ze sebe hvězdujouer les vedettes

vivre: brát život lehce, nedělat si starostise laisser vivre

ce: Dívej, co dělá.Regarde ce qu'il fait.

courir: (u)dělat co ve spěchufaire qqch en courant

fabriquer: Co to tady děláš?Qu'est-ce que tu fabriques là ?

faire: dělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.faire son droit/sa médecine

ficher: Co tady děláš?Qu'est-ce que tu fiches ici ?

occupé: Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.Je suis occupé.

passer: Dělá z něho idiota.Elle le fait passer pour un idiot.

préoccuper: Jeho budoucnost mi dělá starostiSon avenir me préoccupe.

rien: Co děláte? – Nic.Que faites-vous ? – Rien.

sale: Vypadá otráveně., Dělá ksichty.Il fait une sale gueule.

air: dělat se důležitým, tvářit se důležitěprendre de grands airs

ami: Pořádek dělá přátele.Les bons comptes font les bons amis.

cérémonie: dělat okolkyfaire des cérémonies

chaud: dělat si legracifaire des gorges chaudes

compagnie: dělat společnost komutenir compagnie à qqn