Hlavní obsah

oběť

Vyskytuje se v

fanatismus: victimes du fanatismeoběti fanatismu

holocaust: victimes /époque de l'holocausteoběti/období holocaustu

sacrifice: saint sacrifice (de la messe)oběť mše svaté

otage: être l'otage de qqchbýt obětí čeho nátlaku, vydírání ap.

oběť: être victime de qqchbýt obětí čeho