Hlavní obsah

oběť

Vyskytuje se v

fanatismus: oběti fanatismuvictimes du fanatisme

holocaust: oběti/období holocaustuvictimes /époque de l'holocauste

sacrifice: saint sacrifice (de la messe)oběť mše svaté

otage: être l'otage de qqchbýt obětí čeho nátlaku, vydírání ap.