Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) derrièreza rohem blízkotout près d'icichodit za školufaire l'école buissonnière
 2. přen.(vyjádření podpory) derrière
 3. (kdy) au cours de, en, pendantza válkypendant la guerre
 4. (frekvence, opakování) parjednou za časde temps en temps
 5. (po jaké době) dansza chvílidans un instant, tout à l'heure
 6. (posloupnost) derrière, aprèsjeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre
 7. (koupě, odměna) à, pourdělat co za každou cenufaire qqch à tout prix
 8. (vzadu, dozadu) kým derrière qqnodjet za manželemaller rejoindre son mari
 9. (uchopit ap.) parvodit koho za nosmener qqn par le bout du nezvzít koho za slovoprendre qqn au mot
 10. (dokud ještě) pendant, dans, sousza každého počasípar n'importe quel tempsza určitých podmíneksous certaines conditions
 11. (účel, prospěch) pour
 12. (ve výčtu)za prvépremièrement, primoza druhédeuxièmement, secundo

Vyskytuje se v

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

bojovník: bojovník za svoboducombattant de la liberté

cena: cena za kusprix par pièce

čištění: chemické čištění, čištění za sucha v čistírněnettoyage à sec

dávný: za dávných časůau temps jadis

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

dnešek: ode dneška za týden(d')aujourd'hui en huit

druhý: za druhé při výčtudeuxièmement, secundo

dveře: jednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

hodina: za hodinu v průběhuen une heure

hodina: za hodinu po uplynutídans une heure

hon: hon za kariéroucurée des places

honba: honba za senzacemisensationnalisme

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

hrob: láska až za hrobamour jusqu'au tombeau

chvíle: za chvílidans un instant, v průběhu en un instant

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

brát si: brát si koho za muže/ženuprendre qqn pour époux/épouse

co: Není za co. odpověď na děkujiDe rien., Pas de quoi.

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

ani: Ani co by se za nehet vešlo.Que dalle.

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

brát: brát co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

cíl: mít za cílavoir pour objectif

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hodina: (u)jet 200 (kilometrů) za hodinufaire du 200 (à l'heure)

hřích: expr. Ta by stála za hřích.Elle est vraiment canon.

humno: bydlet za humnyhabiter tout près

chodit: chodit za školufaire l'école buissonnière

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

chytit: chytit příležitost za pačesysauter sur l'occasion

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

jazyk: držet jazyk za zubytenir sa langue

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

austral: terres australes= země za jižním polárním kruhem

but: dans le but de qqchza účelem čeho

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázky

clarté: à la clarté de qqchpři světle, za svitu čeho

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

condition: à condition deza podmínky, pod podmínkou

conforme: pour copie conformesouhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)

copie: pour copie conforme P. C. C.za správnost opisu doložka na listině

crépuscule: au crépuscule, à l'heure du crépusculeza soumraku

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

derrière: se cacher derrière qqnschovat se za kým

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

dindon: être le dindon de la farcebýt za vola

fille: fréquenter les filleschodit za prostitutkami

fils: fils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

fin: à cette fin/ces finsza tímto účelem

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

fois: une fois par moisjednou za měsíc

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

forfaitaire: vente forfaitaireprodej za předem smluvenou cenu

happer: happer qqn au colletpopadnout koho za límec

heure: en une heureza hodinu v průběhu

heure: dans une heureza hodinu po uplynutí

instant: dans un instantza chvilku, za chvíli

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

manger: manger comme quatrejíst za dva

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

ministère: sous le ministère Chiracza (premiéra) Chiraka

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

mont: au-delà des montsza horami

nettoyage: nettoyage à secchemické čištění, čištění za sucha v čistírně

onglée: avoir l'ongléemít zalezlo za nehty

pas: pas à paskrok za krokem, co noha nohu mine

peine: pour votre peine(tady máte) za vaši námahu

pour: prêté pour un rendupůjčka za oplátku

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

prix: prix Nobel de physiqueNobelova cena za fyziku

quinze: (d')aujourd'hui en quinzeode dneška za čtrnáct dnů

raison: à raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo

rang: en rang d'oignonsza sebou, vedle sebe

récompense: en récompense de qqchza odměnu za co

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

sien: faire sien(ne) qqchvzít co za své

sous: sous Charles Xza vlády Karla X.

témoin: assigner qqn comme témoinpovolat koho za svědka

temps: du temps de qqn/qqchza časů koho/čeho

tenir: se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

tombant: à la nuit tombanteza soumraku, se soumrakem