Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (k sezení ap.) place f(pro činnost ap.) endroit m, lieu m(hned) na místě, v místě konánísur placevolné/obsazené místoplace f libre/occupéeJe to místo volné?Est-ce que cette place est libre ?místa k sezení/stání v metru ap.places f pl assises/deboutparkovací místoplace f de parking
  2. (osada, obec ap.) localité flázeňské místostation f balnéaire, ville f d'eauxmísto pobytulieu m de séjourmísto určenílieu m de destination
  3. (část, díl) endroit m(v knize, textu) passage mna uvedeném místěà l'endroit cité
  4. (zaměstnání ap.) poste m, emploi mvolné místoposte m vacant/libre/à pourvoirucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploivolná (pracovní) místaoffres f pl d'emploi
  5. (pořadí) place f, rang mdát na první místomettre à la première place

Předložka

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení lieu de destination

odpovědný: odpovědná funkce/odpovědné místoresponsabilité

označení: přesné označení místaindication exacte d'un endroit

poslední: přen. být na posledním místěêtre dans le peloton de queue

posvátný: posvátné místosanctuaire , lieu sacré

pracovní: pracovní místoposte

přechodný: místo přechodného pobytuséjour temporaire, CaF résidence temporaire

smluvený: na smluveném místěà l'endroit convenu

správný: ve správný čas na správném místěen temps et lieu

stání: místa k stání v dopravním prostředkuplaces debout

stavební: stavební místoemplacement

uložit: uložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place

uvolnit: uvolnit komu místofaire place à qqn

volný: volná (pracovní) místaoffres d'emploi

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

narození: datum/místo narozenídate/lieu de naissance

odjezd: místo odjezdulieu de départ

pobyt: místo pobytulieu de séjour

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

zamluvit: zamluvit si dvě místa v restauraciretenir deux couverts au restaurant

zůstat: Zůstaň na místě!Reste sur place !

citlivý: dotknout se koho na citlivém místětoucher qqn en un point vulnérable

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

adverbe: adverbium místa/času/míry/způsobuadverbe de lieu/temps/quantité/manière

de: z místa na místode place en place

dévotion: poutní místolieu de dévotion

: odtud i přen., z tohoto místade là

lieu: tady, na tomto místědans ce lieu

marque: Na značky!, Na místa!À vos marques!

par: místypar endroits

poste: na místěà poste

rétablir: dosadit koho na jeho místorétablir qqn à sa place

site: památkově chráněné místosite protégé

table: čestné místo u stolule haut bout de la table

vedette: být uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programuavoir la vedette

céder: (pře)nechat komu své místocéder sa place à qqn

changer: přeložit koho na jiné místochanger qqn de poste

donner: nabídnout místa hostůmdonner des sièges aux invités

en: zůstat na místěrester en place

place: z místa na místode place en place

reprendre: sednout si na své místoreprendre sa place

réservé: místa (vyhrazená) pro invalidyplaces réservées aux handicapés

carafe: nehnout se z místa, zůstat visetrester en carafe

carreau: zůstat na místě mrtevdemeurer sur le carreau

coin: na nejrůznějších místech/ve všech koutech Francieles quatre coins de la France

cuirasse: slabina, slabé stránka lehce zranitelné místo, zranitelné místodéfaut de la cuirasse

four: Nelze být na dvou místech zároveň.On ne peut être à la fois au four et au moulin.

large: mít dost místa, cítit se dobře v domě, oděvu ap., přen. mít se dobřeêtre au large

net: uvolnit místo, propustit personálfaire place nette

místo: volná (pracovní) místaoffres d'emploi