Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) Kde bydlíš?Où est-ce que tu habites ?
  2. (rozvití určení místa) To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.
  3. (vůbec někde) n'importe

Vyskytuje se v

blízký: Où est l'hôpital le plus proche ?Kde je nejbližší nemocnice?

bydlet: Tu habites où ?Kde bydlíš?

najíst se: Où est-ce qu'on va manger ce soir ?Kde se večer najíme?

narodit se: Quand/Où est-ce que vous êtes né ?Kdy/Kde jste se narodil?

liška: Au diable vert.Tam, kde dávají lišky dobrou noc.

vzít se: Il est apparu tout d'un coup.Kde se vzal, tu se vzal.

: là où..tam, kam.., tam, kde..

: là où(tam,) kde

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

ramasser: Où l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

souffrir: Où souffrez-vous ?Kde vás bolí?

corps: Pas de corps, pas de victime.Kde není žalobce, není ani soudce.

heure: chercher midi à quatorze heureshledat obtíže, kde nejsou

peu: hovor. très peu pour moikdepak, ani nápad, ale kde

kde: Où est-ce que tu habites ?Kde bydlíš?