Hlavní obsah

corps [kɔʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. (lidské) tělo, postavabeauté du corpstělesná krásaêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i dušíle corps et le sang du Christtělo a krev Páněsoins du corpspéče o tělocrème pour le corpstělový krémtrembler de tout son corpstřást se po celém těleexercice du corpstělesné cvičení
 2. corps à corps muž proti muži
 3. à corps perdu střemhlav, slepě
 4. lidský trupentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás
 5. člověk, lidská bytostgarde du corpstělesná strážpráv. séparation de corpsrozvoddonner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podkladprendre corpsnabý(va)t (určité) formy
 6. faire corps avec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čím
 7. trup lodní ap., podstata, hlavní část i přen.corps d'un bâtimenthlavní trakt budovycorps de chauffetopné tělesocorps de pompeválec čerpadlacorps du délitcorpus delicti věc doličná
 8. tělesocorps célestevesmírné těleso
 9. látkacorps solidepevná látkacorps simpleprvekcorps composésloučenina
 10. tělísko
 11. sbor, soubor, tělesocorps électoralvoličiles corps constituéssprávní a soudní orgányles grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgánycorps de l'Églisevěřícícorps d'arméearmádní sborcorps de gardestrážcorps de balletbaletní soubor

Vyskytuje se v

corps: muž proti mužicorps à corps

défendre: proti své vůlià son corps défendant

linge: (spodní) prádlolinge (de corps)

strié: žíhané těleso v mozkucorps strié

astral: astrální tělesocorps astral

bâtiment: hlavní část budovycorps d'un bâtiment

délit: věc doličná, corpus delicticorps du délit

dérivé: odvozená sloučenina, derivátchem. corps dérivé

épiscopal: episkopát, sbor biskupůcorps épiscopal

esprit: být zdravý na těle i na duchuêtre sain de corps et d'esprit

perdu: bezhlavě, slepě, střemhlavà corps perdu

pou: šatní vešpou du corps

prise: zatčenípráv. prise de corps

sain: zdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravýsain de corps et d'esprit

vitré: skliveccorps vitré, le vitré

couvrir: krýt koho tělemcouvrir qqn de son corps

étranger: cizí tělesocorps étranger

rempart: zaštítit koho svým tělemfaire un rempart de son corps à qqn

baletní: baletní souborcorps de ballet

celý: třást se po celém těletrembler de tout son corps

cizí: med. cizí tělesocorps étranger

cvičení: tělesné cvičeníexercice du corps

doličný: předmět doličnýpièce à conviction, corps du délit

forma: nabý(va)t (určité) formyprendre corps

hasičský: hasičský sborcorps des sapeurs-pompiers

i: tělem i dušícorps et âme

krása: tělesná krásabeauté du corps

krém: tělový krémcrème pour le corps

látka: pevná látkacorps solide

nebeský: nebeské tělesocorps céleste, astre

nerad: (jen) nerad proti své vůlià son corps défendant

péče: péče o tělosoins du corps

roupy: mít roupyavoir le diable au corps

řeč: řeč tělalangage du corps

sbor: zákonodárný/diplomatický sborcorps législatif/diplomatique

sebeobrana: v sebeobraněà son corps défendant

spodní: spodní prádlolinge (de corps), dessous

stavba: stavba tělastructure du corps

stráž: tělesná strážgarde du corps, hovor. protection rapprochée

strážce: osobní strážcegarde du corps

těleso: nebeské tělesocorps céleste

tělo: odd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch

tělový: tělový krémcrème pour le corps

topný: topné tělesocorps de chauffe

trakt: hlavní traktcorps de logis

tuk: tukycorps gras

učitelský: učitelský sborcorps enseignant

vůle: proti své vůlicontre son gré, à son corps défendant

zápas: zápas tělo na těloi přen. corps à corps

soubor: baletní souborcorps de ballet

bras-le-corps (à): vzít koho kolem pasuprendre qqn à bras-le-corps