Hlavní obsah

association [asɔsjasjɔ̃]

Vyskytuje se v

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

asociace: association des idéesasociace představ

dobročinný: association caritativedobročinná organizace

organizace: association reconnue d'utilité publiqueveřejně prospěšná organizace

amical: (Association) amicalespolek, sdružení přátel