Hlavní obsah

union [ynjɔ̃]

Vyskytuje se v

européen: Union européenne U. E.Evropská unie EU

force: L'union fait la force.V jednotě je síla.

union: L'union fait la force.V jednotě je síla.

evropský: Conseil de l'Union européennepolit. Rada Evropské unie

manželský: mariage , union maritale, SwF union conjugalemanželský svazek

panský: union de nobleshist. panská jednota

svaz: Union soviétiqueSovětský svaz

svazek: union illégitimenemanželský svazek

unie: Union européennepolit. Evropská unie