Hlavní obsah

accord [akɔʀ]

Příslovce

  1. en accord ve shodě, v souladu
  2. d'accord platí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasuIls se sont mis d'accord.Dohodli se.Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

Vyskytuje se v

défaut: à défaut d'accord (aimable)není-li dohody, nedojde-li k dohodě

dissonant: hud. accord dissonantdisonantní akord

mettre: se mettre d'accorddohodnout se

avec: être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

conclure: conclure un accorduzavřít dohodu

débattre: débattre les conditions d'un accordprojednávat podmínky dohody

nombre: accord en genre et en nombreshoda v rodě a čísle

parfait: en parfait accordv dokonalé shodě

rompre: rompre un accordzrušit dohodu

dohoda: accords bilatérauxbilaterální dohody

domluvit: D'accord !Domluveno!

shoda: en parfait accordv dokonalé shodě

shodně: en accord/entente/conformité avec qqchshodně s čím

souhlas: donner son accord/consentement à qqchdát souhlas k čemu

vyslovit: donner son accordvyslovit souhlas

ano: Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?Přijedu až za týden, ano?

brát: (Je suis) d'accord.Já to beru.

nesouhlasit: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

platit: D'accord., C'est entendu.Platí. ujednáno

souhlasit: (Je suis) D'accord.Souhlasím.

srozuměný: donner son accord à qqch, approuver qqchbýt srozuměný s čím

accord: en accordve shodě, v souladu