Hlavní obsah

accord [akɔʀ]

Příslovce

  1. en accord ve shodě, v souladu
  2. d'accord platí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasuIls se sont mis d'accord.Dohodli se.Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

Vyskytuje se v

défaut: à défaut d'accord (aimable)není-li dohody, nedojde-li k dohodě

dissonant: hud. accord dissonantdisonantní akord

mettre: se mettre d'accorddohodnout se

avec: être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

conclure: conclure un accorduzavřít dohodu

débattre: débattre les conditions d'un accordprojednávat podmínky dohody

nombre: accord en genre et en nombreshoda v rodě a čísle

parfait: en parfait accordv dokonalé shodě

rompre: rompre un accordzrušit dohodu

dohoda: bilaterální dohodyaccords bilatéraux

domluvit: Domluveno!D'accord !

shoda: v dokonalé shoděen parfait accord

shodně: shodně s čímen accord/entente/conformité avec qqch

souhlas: dát souhlas k čemudonner son accord/consentement à qqch

vyslovit: vyslovit souhlasdonner son accord

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

platit: Platí. ujednánoD'accord., C'est entendu.

souhlasit: Souhlasím.(Je suis) D'accord.

souhlasit: Souhlasíte?Êtes-vous d'accord ?

srozuměný: být srozuměný s čímdonner son accord à qqch, approuver qqch