Hlavní obsah

nesouhlasit

Vyskytuje se v

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

souhlas: kývnout na souhlasapprouver de la tête

vyslovit: vyslovit souhlasdonner son accord

souhlasit: Souhlasím.(Je suis) D'accord.

plně: plně souhlasitopiner du bonnet

acceptation: dát souhlasdonner son acceptation

accord: vyslovit souhlas, schválitdonner son accord

approbation: dát souhlas k čemudonner son approbation à qqch

conforme: souhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)pour copie conforme

sens: plně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravduabonder dans le sens de qqn

avec: souhlasit s kýmêtre d'accord avec qqn

convertir: Souhlasím s ním, přesvědčil mě.Je suis de son avis, il m'a converti.

souscrire: Se vším souhlasím.Je souscris à tout.

amen: pobožně souhlasit se vším, co kdo říkádire amen à tout ce que dit qqn

consentir: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

dire: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

mot: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.