Hlavní obsah

mot [mo]

Vyskytuje se v

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

composé: ling. mot composésložené slovo

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

énigme: mot de l'énigmerozřešení záhady, hádanky

excuse: mot d'excuseomluvenka

glisser: glisser un mot à l'oreille de qqnzašeptat komu do ucha

gros: gros motshrubosti, sprostoty, nadávky

grossier: mot grossierhrubé slovo

initial: lettre initiale d'un motpočáteční písmeno slova

jeu: jeu de motsslovní hříčka, kalambúr

malheureux: avoir un mot malheureuxpoužít nevhodné slovo

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

motte: motte de beurrehrudka másla

outil: mot-outilgramatické slovo

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

rase-mottes: faire du rase-mottesletět těsně při zemi

sans: sans mot direbeze slova

à: à ces motspři těch(to) slovech

barrer: barrer un motpřeškrtnout slovo

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

construction: construction d'un motstavba slova

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

dire: sans mot direbeze slov(a), mlčky

manquer: Les mots me manquent.Nemám slov.

mer: mer de motszáplava slov

ordre: ordre des motsslovosled, pořádek slov

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

croisé: mots croiséskřížovka

dire: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

souffler: ne pas souffler motani nemuknout

částice: spojovací částicemot de liaison

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hledat: hledat slovachercher ses mots

hrudka: hrudka máslamotte de beurre

hříčka: slovní hříčkajeu de mots

legrace: být samá legracetoujours avoir le mot pour rire

lidový: lidové výrazymots populaires

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

obvyklý: obvyklá výslovnost slovaprononciation usuelle d'un mot

odstín: významové odstíny slovanuances sémantiques d'un mot

opačný: slova opačného významumots de sens opposé

písmeno: počáteční písmeno (slova)lettre initiale (d'un mot)

podobný: slova podobného významumots de sens proche

přejatý: ling. přejaté slovomot d'emprunt

přístupový: přístupové heslomot de passe

původ: ling. slovo cizího původumot d'origine étrangère

slovo: přejaté slovomot d'emprunt

slovo: hrubé slovomot grossier

slovo: dvojsmyslné slovomot à double sens

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

ucho: pošeptat komu do uchaglisser un mot à l'oreille de qqn

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

vstupní: výp. vstupní heslomot de passe

výraz: hovorový/lidový/slangový výrazmot familier/populaire/argotique

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

význam: slova podobného významumots de sens proche

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

nespisovný: nespisovná slovamots populaires

přejatý: ling. slovo přejaté z řečtinymot emprunté au grec

ten, ta, to: To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.

vložit: Vložte heslo.Insérez le mot de passe.

vyjádření: podle vlastního vyjádřeníselon ses propres mots

znamenat: Co to slovo znamená?Que veut dire ce mot ?

ani: Ani muk!Pas un mot !, Motus et bouche cousue !

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

polknout: polknout slovoescamoter un mot

poslední: mít poslední slovoavoir le dernier mot

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

slovo: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

slovo: mít poslední slovoavoir le dernier mot

slovo: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

souhlasit: pořek. Kdo mlčí, souhlasí.Qui ne dit mot consent.

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn