Hlavní obsah

mot [mo]

Vyskytuje se v

mot: křížovkamots croisés

passe: heslo, voj. ohlas druh heslamot de passe

composé: složené slovoling. mot composé

demi-mot: dovtípit se, číst mezi řádkycomprendre à demi-mot

énigme: rozřešení záhady, hádankymot de l'énigme

excuse: omluvenkamot d'excuse

glisser: zašeptat komu do uchaglisser un mot à l'oreille de qqn

gros: hrubosti, sprostoty, nadávkygros mots

grossier: hrubé slovomot grossier

initial: počáteční písmeno slovalettre initiale d'un mot

jeu: slovní hříčka, kalambúrjeu de mots

malheureux: použít nevhodné slovoavoir un mot malheureux

mettre: dát slovo do uvozovekmettre un mot entre guillemets

motte: hrudka máslamotte de beurre

outil: gramatické slovomot-outil

rase-mottes: let těsně při zemivol en rase-mottes

sans: beze slovasans mot dire

à: při těch(to) slovechà ces mots

barrer: přeškrtnout slovobarrer un mot

composition: slovo vytvořené složenímmot formé par composition

construction: stavba slovaconstruction d'un mot

couper: rozdělit slovo a jít na další řádekcouper un mot et passer à la ligne

dire: beze slov(a), mlčkysans mot dire

manquer: Nemám slov.Les mots me manquent.

mer: záplava slovmer de mots

ordre: slovosled, pořádek slovordre des mots

restreint: užší smysl slovasens restreint d'un mot

cent: jedním slovem, zkrátka (a dobře)en un mot comme en cent

consentir: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

croisé: křížovkamots croisés

mâcher: říkat (věci) bez obalu, nebrat si servítkyne pas mâcher ses mots

payer: spokojit se s prázdnými slovyse payer de mots

proche: slova podobného významules mots de sens proche

souffler: ani nemuknoutne pas souffler mot

částice: spojovací částicemot de liaison

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hledat: hledat slovachercher ses mots

hrudka: hrudka máslamotte de beurre

hříčka: slovní hříčkajeu de mots

legrace: být samá legracetoujours avoir le mot pour rire

lidový: lidové výrazymots populaires

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

obvyklý: obvyklá výslovnost slovaprononciation usuelle d'un mot

odstín: významové odstíny slovanuances sémantiques d'un mot

opačný: slova opačného významumots de sens opposé

písmeno: počáteční písmeno (slova)lettre initiale (d'un mot)

podobný: slova podobného významumots de sens proche

přejatý: ling. přejaté slovomot d'emprunt

přístupový: přístupové heslomot de passe

původ: ling. slovo cizího původumot d'origine étrangère

slovo: přejaté slovomot d'emprunt

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

ucho: pošeptat komu do uchaglisser un mot à l'oreille de qqn

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

vstupní: výp. vstupní heslomot de passe

výraz: hovorový/lidový/slangový výrazmot familier/populaire/argotique

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

nespisovný: nespisovná slovamots populaires

ten, ta, to: To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.

vložit: Vložte heslo.Insérez le mot de passe.

vyjádření: podle vlastního vyjádřeníselon ses propres mots

znamenat: Co to slovo znamená?Que veut dire ce mot ?

ani: Ani muk!Pas un mot !, Motus et bouche cousue !

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

polknout: polknout slovoescamoter un mot

poslední: mít poslední slovoavoir le dernier mot

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

souhlasit: pořek. Kdo mlčí, souhlasí.Qui ne dit mot consent.

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn

bas: přinejmenším, nejméněau bas mot