Hlavní obsah

ordre [ɔʀdʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. řád, pořádeken ordreuspořádaný, spořádaně
 2. d'ordre pořádný, pořádkumilovný
 3. pořádek, pořadí, sledordre des motsslovosled, pořádek slov
 4. uskupení, členění, sestava vojska v terénu
 5. ordre du jour pořad jednání
 6. à l'ordre du jour aktuální
 7. ordre (public) veřejný pořádek
 8. povaha, ráz
 9. řád, kategoriede premier ordreprvotřídní, prvního řádu
 10. bot., zool.řád rostlin, živočichů
 11. dř.stav šlechtický ap.
 12. komora, svaz advokátní ap., řád rytířský ap.
 13. řád vyznamenání
 14. círk.řád, řehole církevní
 15. de qqch příkaz, rozkaz k čemudonner un ordredát příkaz
 16. jusqu'à nouvel ordre do odvolání
 17. ekon.objednávka

Vyskytuje se v

bataille: ordre de bataillebojová sestava

dorique: (ordre) doriquedórský sloh

service: service d'ordrepořádková služba při shromáždění ap., člen pořádkové služby

temple: (ordre du) Templetemplářský řád

contemplatif: ordre contemplatifkontemplativní řád

disperser: en ordre dispersédezorganizovaně

établi: ordre établizavedený pořádek, (právě) platný řád

inverse: dans l'ordre inversev opačném pořadí

jour: ordre du jourpořad dne, program jednání

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

mission: ordre de missioncestovní příkaz, příkaz k jízdě

social: ordre socialspolečenský řád

rentrer: Tout est rentré dans l'ordre.Vše se dalo do pořádku.

abecední: abecední pořádekordre alphabétique

časový: časová posloupnostordre chronologique

čestný: řád Čestné legieOrdre de la Légion d'honneur

dispozice: být komu k dispoziciêtre aux ordres de qqn

komora: lékařská komoraordre des médecins

maltézský: círk. řád maltézských rytířůordre de Malte, ordre de Saint-Jean de Jérusalem

myšlenka: uspořádat si myšlenkymettre ses idées en ordre

opačný: v opačném pořadídans l'ordre inverse

panský: panský stavnoblesse , ordre de nobles

platný: (právě) platný řádordre établi

podvazkový: hist. Podvazkový řádOrdre de la Jarretière

pořadatel: pořadateléservice d'ordre

pořádek: veřejný pořádekordre public

pořadí: v opačném pořadídans l'ordre inverse

posloupnost: časová posloupnostordre chronologique

posloupnost: práv. dědická posloupnostordre de succession

přísný: přísný rozkazordre exprès, injonction

řád: vstoupit do řáduentrer en religion/dans les ordres

síla: pořádkové sílyforces d'ordre

věcný: věcný katalogcatalogue par ordre des matières

zásluha: řád za zásluhyordre du Mérite

podle: podle abecedypar ordre alphabétique

příkaz: výslovný příkazinjonction , ordre exprès

příkaz: dát příkazdonner un ordre

zjednat: zjednat pořádekrétablir l'ordre

srovnat: srovnat si myšlenky v hlavěmettre de l'ordre dans ses idées