Hlavní obsah

ordre [ɔʀdʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. řád, pořádeken ordreuspořádaný, spořádaně
 2. d'ordre pořádný, pořádkumilovný
 3. pořádek, pořadí, sledordre des motsslovosled, pořádek slov
 4. uskupení, členění, sestava vojska v terénu
 5. ordre du jour pořad jednání
 6. à l'ordre du jour aktuální
 7. ordre (public) veřejný pořádek
 8. povaha, ráz
 9. řád, kategoriede premier ordreprvotřídní, prvního řádu
 10. bot., zool.řád rostlin, živočichů
 11. dř.stav šlechtický ap.
 12. komora, svaz advokátní ap., řád rytířský ap.
 13. řád vyznamenání
 14. círk.řád, řehole církevní
 15. de qqch příkaz, rozkaz k čemudonner un ordredát příkaz
 16. jusqu'à nouvel ordre do odvolání
 17. ekon.objednávka

Vyskytuje se v

dorique: (ordre) doriquedórský sloh

ordre: d'ordrepořádný, pořádkumilovný

service: service d'ordrepořádková služba při shromáždění ap., člen pořádkové služby

temple: (ordre du) Templetemplářský řád

contemplatif: ordre contemplatifkontemplativní řád

disperser: en ordre dispersédezorganizovaně

établi: ordre établizavedený pořádek, (právě) platný řád

inverse: dans l'ordre inversev opačném pořadí

jour: ordre du jourpořad dne, program jednání

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

mission: ordre de missioncestovní příkaz, příkaz k jízdě

social: ordre socialspolečenský řád

rentrer: Tout est rentré dans l'ordre.Vše se dalo do pořádku.

abecední: ordre alphabétiqueabecední pořádek

časový: ordre chronologiquečasová posloupnost

čestný: Ordre de la Légion d'honneurřád Čestné legie

dispozice: être aux ordres de qqnbýt komu k dispozici

komora: ordre des médecinslékařská komora

maltézský: ordre de Malte, ordre de Saint-Jean de Jérusalemcírk. řád maltézských rytířů

myšlenka: mettre ses idées en ordreuspořádat si myšlenky

opačný: dans l'ordre inversev opačném pořadí

panský: noblesse , ordre de noblespanský stav

platný: ordre établi(právě) platný řád

podvazkový: Ordre de la Jarretièrehist. Podvazkový řád

pořadatel: service d'ordrepořadatelé

pořádek: ordre publicveřejný pořádek

pořadí: dans l'ordre inversev opačném pořadí

posloupnost: ordre chronologiquečasová posloupnost

přísný: ordre exprès, injonction přísný rozkaz

řád: entrer en religion/dans les ordresvstoupit do řádu

síla: forces d'ordrepořádkové síly

věcný: catalogue par ordre des matièresvěcný katalog

zásluha: ordre du Mériteřád za zásluhy

podle: par ordre alphabétiquepodle abecedy

příkaz: injonction , ordre exprèsvýslovný příkaz

zjednat: rétablir l'ordrezjednat pořádek

srovnat: mettre de l'ordre dans ses idéessrovnat si myšlenky v hlavě

bataille: ordre de bataillebojová sestava