Hlavní obsah

structure [stʀyktyʀ]

Vyskytuje se v

structurer: se structurerstrukturovat se

aparát: structures administrativesadministrativní aparát

buněčný: structure cellulairebuněčná struktura

stavba: structure du corpsstavba těla

struktura: structure cellulairebuněčná struktura

strukturovaný: curriculum vitæ structuréstrukturovaný životopis

structure: structure(s) d'accueilrecepční zařízení