Hlavní obsah

service [sεʀvis]

Podstatné jméno mužské

 1. služba povinnost vůči státu, společnosti
 2. service militaire (základní) vojenská služba, vojna
 3. služba pracovní směna hasiče, lékaře ap.
 4. service d'ordre pořádková služba při shromáždění ap., člen pořádkové službyservice divinbohoslužba
 5. obsluha zákazníkarestaurant en libre servicesamoobslužná restaurace
 6. servis čajový ap., souprava kuřácká ap., příbor rybí, moučníkový ap.
 7. à qqn služba komuÀ votre service !K službám! na poděkování
 8. au service de qqch ve službách čeho
 9. služba, pomoc
 10. rendre service à qqn prokázat službu, posloužit, pomoci komu
 11. services ekon.služby
 12. provoz činnost, chodmettre en serviceuvést do provozuêtre hors servicebýt mimo provoz
 13. de qqch obsluha čeho stroje ap.
 14. podání, servis v tenise ap.ouvrage en service de presserecenzní výtisk
 15. služba, doprava, přepravaservice des postespoštovní službaservices de transportsdopravní služby, dopravahovor. être service-servicebýt velký puntičkář, otrocky respektovat nařízeníJamais pendant le service.Ve službě (nikdy) nepiju.
 16. oddělení, referát, odborservice après-ventezáruční a pozáruční servis

Vyskytuje se v

prestataire: prestataire de servicesprovozovatel služeb

service: service militaire(základní) vojenská služba, vojna

gamme: gamme assez large de servicesdost široká nabídka služeb

magasin: magasin (en) libre-servicesamoobsluha

mettre: se mettre au service de qqndát se do služeb koho

secret: services secretstajné služby

self-service: pompe à essence self-servicesamoobslužná čerpací stanice

urgence: service des urgences(lékařská) pohotovostní služba

après-vente: service après-vente S. A. V.záruční a pozáruční servis, servisní služba

compris: service comprisvčetně obsluhy, služby v ceně

obligatoire: service militaire obligatoirepovinná vojenská služba

rendre: rendre service à qqnprokázat komu službu

branný: service militairebranná povinnost

čerpací: station de service, station-service , AfrF essencerie čerpací stanice

infekční: (service des) maladies infectieusesinfekční oddělení

k, ke, ku: à votre servicek službám

katastr: cadastre , service de publicité foncièrepozemkový katastr

mimo: hors servicemimo provoz

nepovolaný: interdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisénepovolaným vstup zakázán

obsluha: service compriscena včetně obsluhy, obsluha započtena, i s obsluhou v restauraci ap.

oddělení: service de chirurgie/pédiatrie/maladies infectieuseschirurgické/dětské/infekční

orgán: service publicorgány veřejné správy

památkový: Service des Monuments historiquespamátkový úřad

plánovač: service de calcul d'itinéraireplánovač tras

podání: faute de servicechybné podání

podpora: assistance /soutien /support technique, service d'assistancetechnická podpora

pokojový: service en chambrepokojová služba

pořadatel: service d'ordrepořadatelé

provoz: mettre en marche/serviceuvést do provozu

přepážka: service d'enregistrementodbavovací přepážka

rychlý: service promptrychlá obsluha

samoobslužný: pompe à essence self-servicesamoobslužná čerpací stanice

servis: service à théčajový servis

sloužit: Qu'y a-t-il pour votre service ?Čím vám mohu sloužit?

služba: payer qqn pour ses serviceszaplatit komu za jeho služby

služební: note de serviceslužební hlášení

sociální: service socialoddělení sociální péče

správa: service public, administration publiqueveřejná správa

stanice: station de servicečerpací stanice

stát se: À votre service.Rádo se stalo.

tajný: services secretstajné služby

totální: service du travail obligatoirehist. totální nasazení

včetně: service comprisvčetně obsluhy

veřejnost: (service des) relations publiques(oddělení pro) kontakt s veřejností

vchod: entrée de serviceslužební vchod, vchod pro služebnictvo

vojna: être à l'armée, être sous les drapeaux, porter les armes, faire son service (militaire)být na vojně

vstup: entrée de servicevstup pro služebnictvo, služební vstup

záruční: service après-ventezáruční a pozáruční servis

zpravodajský: service de renseignementszpravodajská služba

bakteriologický: service de bactériologiemed. bakteriologické oddělení

benzinový: station-service , poste de service, poste d' essencebenzinová stanice

donáškový: service de livraison/distributiondonášková služba

hematologie: service d'hématologie cliniqueoddělení klinické hematologie

poskytovatel: prestataire de servicesposkytovatel služeb

vyřadit: mettre qqch hors servicevyřadit co z provozu

domaine: service des domaines, les domainesspráva státního majetku