Hlavní obsah

orgán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) organe m(orgány) parties f plsmyslové orgányorganes m pl des sens
  2. (státní ap.) organe m, organisme m, organisation forgány veřejné správyservice m public
  3. odb.(policejní ap.) agent m

Vyskytuje se v

pohlavní: pohlavní orgány/ústrojíparties sexuelles, organes génitaux

poradní: poradní orgánorganisme consultatif

sluchový: anat. sluchový orgánorgane de l'ouïe

smyslový: smyslové orgányorganes des sens

správa: orgány veřejné správyservice public

vládní: vládní orgányorganes gouvernementaux

autorité: autorités localesmístní úřady, místní orgány, orgány místní samosprávy

corps: les corps constituéssprávní a soudní orgány

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány