Hlavní obsah

rendre [ʀɑ̃dʀ]

Vyskytuje se v

justice: faire, rendre justiceà qqn učinit po právu, dát za pravdu komu

rendre: se rendresmířit se se skutečností ap., přistoupit na čí názor ap., podrobit se příkazům ap.

service: rendre serviceà qqn prokázat službu, posloužit, pomoci komu

coup: rendre coup pour coupvrátit ránu

culte: rendre un culte à qqnuctívat koho

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

grâce: rendre grâce à qqn(po)děkovat, vzdá(va)t díky komu

hommage: rendre hommagevzdát hold

humide: rendre humidezvlhčit, navlhčit

pareil: rendre la pareille à qqnsplatit komu stejnou mincí

pour: prêté pour un rendupůjčka za oplátku

réciproque: rendre la réciproque à qqnoplácet komu stejným

rendez-vous: rendez-vous d'affairesobchodní schůzka

confirmer: confirmer un rendez-vouspotvrdit schůzku

grand: rendre plus grandzvětšit

petit: rendre plus petitzmenšit

aveugle: rendre aveuglezaslepit

boyau: rendre tripes et boyauxhrozně zvracet

dernier: rendre le dernier soupirvydechnout naposledy

dur: rendre la vie dure à qqnztrpčovat komu život

mouvementé: rendre mouvementéoživit vyprávění ap.

soupir: rendre le dernier soupirvydechnout naposledy

tablier: rendre son tablierseknout s tím, dát výpověď

činit: rendre qqn responsable de qqchčinit koho zodpovědným za co

domluvit se: se donner un rendez-vousdomluvit si schůzku

duše: rendre l'espritvypustit duši zemřít

návštěva: aller voir qqn, rendre visite à qqnjít na návštěvu ke komu

nazpět: rendre qqch à qqnkomu co vrátit nazpět

obliba: se rendre populaire auprès de qqnzískat u koho oblibu

oplátka: prêté pour un rendupůjčka za oplátku

poděkovat: rendre un salutpoděkovat na pozdrav

přivádět: rendre qqn foupřivádět koho k šílenství

rozsudek: prononcer/rendre une sentencevynést rozsudek

schůzka: se donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqndát si schůzku s kým

šílenství: rendre foupřivést k šílenství

uctívat: rendre un culte à qqnuctívat koho

známost: rendre publicuvést ve všeobecnou známost

zodpovědný: rendre qqn responsable de qqchčinit koho zodpovědným za co

dojednat: fixer un rendez-vous avec qqndojednat si schůzku s kým

sraz: fixer un rendez-vous avec qqndát si sraz s kým

zpřístupnit: rendre qqch accessible au publiczpřístupnit co veřejnosti

blít: rendre tripes et boyauxblít jak amina

kámen: Il faut rendre le bien pour le mal.Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

mince: rendre la politesse à qqnoplatit stejnou mincí komu

oplatit: rendre la pareille/la réciproque à qqnoplatit stejnou mincí komu

strčit: rendre des points à qqnstrčit koho do kapsy

compte: compte renduzpráva, zápis, posudek