Hlavní obsah

dernier [dεʀnjeˌ jεʀ]

Vyskytuje se v

carat: dernier caratnejpozději

demeure: dernière demeurehrob

dernier: en derniernakonec

an: l'an dernier(v)loni, minulý rok, loňský rok

degré: au dernier degrév posledním stadiu např. o nemoci, přen. nanejvýš

jugement: jugement dernierposlední soud

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

supplice: dernier supplicenejvyšší trest smrti

sursaut: dans un dernier sursautv posledním vzepětí

volonté: práv. acte de dernière volontéposlední vůle

à: du premier au dernierod prvního do posledního

minute: jusqu'à la dernière minuteaž do posledního okamžiku

analyse: en dernière analysepo důkladném zvážení, konec konců

carte: jouer sa dernière cartevsadit (vše) na poslední kartu

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

couvée: n'être pas né de la dernière couvéenebýt včerejší

cri: le dernier cri de la modeposlední výkřik módy

pluie: ne pas être né de la dernière pluienebýt včerejší

rire: Rira bien qui rira le dernier.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.

soupir: rendre le dernier soupirvydechnout naposledy

chvíle: au dernier momentna poslední chvíli

kvalita: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

minulý: an dernier, année dernièreminulý rok

oblékat: s'habiller à la dernière modeoblékat se podle poslední módy

poslední: accompagner qqn à sa dernière demeuredoprovodit koho na poslední cestě

přání: dernière volonté poslední přání

rok: l'année dernière, l'an dernierminulý rok, minulého roku, loňský rok

rovinka: dernière ligne droitecílová rovinka

soud: jugement dernierposlední soud

soudný: jour du jugement derniernáb. soudný den

stupeň: au dernier degrév nejvyšším stupni i přen.

tažení: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

trest: dernier supplice nejvyšší trest smrti

utratit: dépenser jusqu'à son dernier souutratit do posledního halíře

vůle: dernières volontés , acte de dernière volonté, testament poslední vůle

výkřik: dernier cri de la modepřen. poslední výkřik módy

podle: à la dernière modepodle poslední módy

týden: cette semaine/la semaine prochaine/la semaine dernièretento/příští/minulý týden

haléř: payer qqch à qqn jusqu'au dernier souzaplatit komu co do posledního haléře

naposled: exhaler le dernier soupireuf. vydechnout naposled

slovo: avoir le dernier motmít poslední slovo