Hlavní obsah

à [a]

Předložka

 1. do, na, k(e)určuje místo na otázku Kam?aller à Parisjít/jet do Paříže
 2. přen.dourčuje horní část intervalu většinou na otázku Dokdy?du premier au dernierod prvního do posledníhorecevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.
 3. v, na, ourčuje čas na otázku Kdy?à cinq heuresv pět hodin
 4. vyjadřuje povinnostC'est à voir.To musíte vidět.
 5. uvozuje nepřímý předmětdonner de l'argent à un amidát příteli peníze
 6. uvozuje srovnánísemblable à qqchpodobný, podobající se čemu
 7. v, na, uurčuje místo na otázku Kde?, Kam?à la campagnena venkověIl vit à Paris.Žije v Paříži.
 8. na, při, zavyjadřuje okolnostà ces motspři těch(to) slovech
 9. určuje vlastnictví nebo původce dějecousin à moimůj bratranecCeci est à moi.To je moje.
 10. určuje prostředek nebo nástrojaller à piedjít pěškyà l'œil nupouhým okem
 11. à la podle, po (vzoru), jakourčuje podobnost, vztahfiler à l'anglaisezmizet po anglicku

Vyskytuje se v

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

aiguille: aiguille à tricoterpletací jehlice

air: à l'air librena čerstvém vzduchu

aise: mettre qqn à l'aiseuklidnit koho, rozptýlit čí obavy, dodat komu sebedůvěru

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

aise: hovor. à l'aisejednoduše, pohodlně

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

appât: mordre à l'appâtbrát o rybě

appréciation: laisser une décision à l'appréciation de qqnponechat rozhodnutí na čí úvaze

appui: à hauteur d'appuive výši loktů vhodné pro opření, např. okno

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

arc: tir à l'arcstřelba z luku, lukostřelba

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

arme: armes à feustřelné zbraně

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

armoire: armoire à lingeprádelník

armoire: armoire à pharmacielékárnička

arrière: à l'arrièrev zadní části, vzadu

attention: à l'attention de qqnk rukám koho o poštovní zásilce

au: au fur et à mesurepostupně

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

aviron: aller à l'avironveslovat

bac: bac à eauvodní jímka

bac: bac à sablepískoviště

balle: jouer à la ballehrát s míčem

banque: banque à domicilehomebanking

barre: barre à disquesobouruční činka

bas: à bas qqn/qqchpryč s kým/čím

bas: bas à varices= zdravotní punčochy na křečové žíly

bascule: fauteuil à basculehoupací křeslo

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

basquaise: à la basquaisepo baskicku s rajčaty, paprikou a sušenou šunkou

bateau: bateau à voilesplachetnice

bateau: bateau à ramesveslice

bateau: bateau à vapeurparník, paroloď

beau: à la belle étoilepod širákem

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

bicyclette: bicyclette à moteurmoped

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

bille: roulement à billeskuličkové ložisko

bille: crayon à billekuličkové pero

biscuit: biscuits à la cuillerdětské piškoty

bœuf: bœuf à la mode, bœuf-mode= dušené hovězí s mrkví

boîte: boîte à musiquehrací skříň(ka)

bon: à bon marchélevný

bon: un bon à tirerschváleno k tisku

bord: À bord !Na palubu!

bordelais: à la bordelaises bordeauxskou omáčkou z červeného vína

bougie: s'éclairer à la bougie(po)svítit svíčkou

bras: à brasruční

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

bretelle: piano à bretelle(s)akordeon

bretelle: robe à bretellesšaty na ramínka

bric-à-brac: marchand de bric-à-bracvetešník

brillant: brillant à lèvreslesk na rty

briller: briller à un examenzazářit u zkoušky

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

bulle: niveau à bullevodováha, libela

ça: à part çamimo to

cabane: cabane à lapinskrálikárna i přen. jako panelový dům

caisse: caisse à eauvodní nádrž, vodojem

calcul: règle à calcullogaritmické pravítko

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

came: arbre à camesvačkový hřídel

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

canon: canon à neigesněhové dělo

canot: canot à moteurmotorový člun

carreau: papier à carreauxčtverečkovaný papír

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

carte: manger à la cartejíst à la carte

carte: carte à mémoire/pucečipová karta

caserne: être à la casernebýt na vojně

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

cent: hovor. (à) cent pour centstoprocentně, stoprocentní, na sto procent

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

chambre: chambre à coucherložnice

chandelier: chandelier à sept branchessedmiramenný svícen

chanson: chanson à boirepijácká písnička

chanson: chanson à la modemoderní písnička

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

chasse-neige: chasse-neige à turbinesněhová fréza

chaussette: hovor. chaussettes à clousbagančata s cvočky