Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) koho/čeho (au)près de qqn/qqchmít u sebe penízeavoir de l'argent sur soibýt u mociêtre au pouvoir
  2. (v prostředí, společnosti ap.) chezbydlet u rodičůhabiter chez ses parents
  3. (část něčeho) de, danskapsa u kalhotpoche f d'un pantalon
  4. (lékaře ap.) chez, auprès deu lékařechez le médecin
  5. (instituce ap.) devant, auprès de
  6. (za nějakých okolností) pendant, durant, devantmluvit u obědaparler pendant le déjeuner
  7. (pracovní příslušnost) dans, chez

Vyskytuje se v

dvůr: vivre à la couržít u dvora

hrom: Mille tonnerres !U sta hromů!

jednání: table ronde jednání u kulatého stolu

příležitost: dans/pour la circonstance de qqchpři/u příležitosti čeho

síla: être sur les dentsbýt u konce se silami

vroubek: garder à qqn le chien de sa chiennemít u koho vroubek

doma: chez nousu nás doma

platit: payer à la caisseplatit u pokladny

pokladna: acheter des billets au guichetkoupit si vstupenky u pokladny

projít: passer un examenprojít u zkoušky

sebe: Il est chez lui.Je u sebe.

sedět: être assis dans un fauteuil/sur une chaise/à tablesedět v křesle/na židli/u stolu

zazvonit: sonner à la portezazvonit u dveří

brát: raccourcir la laisse à qqnzhrub. brát koho u huby

ďas: (Que) diable !expr. U všech ďasů!

kolo: être la cinquième roue du carrossebýt páté kolo u vozu

kormidlo: être aux leviers de commande, être à la barrebýt u kormidla

prohrát: perdre la faveur de qqnprohrát to u koho

veslo: tenir la barre, être à la barrestát/být u vesla

zabolet: Elle a eu un chagrin.Zabolelo ji u srdce.

u: avoir de l'argent sur soimít u sebe peníze