Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) koho/čeho (au)près de qqn/qqchmít u sebe penízeavoir de l'argent sur soibýt u mociêtre au pouvoir
  2. (v prostředí, společnosti ap.) chezbydlet u rodičůhabiter chez ses parents
  3. (část něčeho) de, danskapsa u kalhotpoche f d'un pantalon
  4. (lékaře ap.) chez, auprès deu lékařechez le médecin
  5. (instituce ap.) devant, auprès de
  6. (za nějakých okolností) pendant, durant, devantmluvit u obědaparler pendant le déjeuner
  7. (pracovní příslušnost) dans, chez

Vyskytuje se v

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hrom: U sta hromů!Mille tonnerres !

jednání: jednání u kulatého stolutable ronde

příležitost: při/u příležitosti čehodans/pour la circonstance de qqch

síla: být u konce se silamiêtre sur les dents

vroubek: mít u koho vroubekgarder à qqn le chien de sa chienne

doma: u nás domachez nous

platit: platit u pokladnypayer à la caisse

pokladna: koupit si vstupenky u pokladnyacheter des billets au guichet

projít: projít u zkouškypasser un examen

sebe: Je u sebe.Il est chez lui.

sedět: sedět v křesle/na židli/u stoluêtre assis dans un fauteuil/sur une chaise/à table

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

brát: zhrub. brát koho u hubyraccourcir la laisse à qqn

ďas: expr. U všech ďasů!(Que) diable !

kolo: být páté kolo u vozuêtre la cinquième roue du carrosse

kormidlo: být u kormidlaêtre aux leviers de commande, être à la barre

prohrát: prohrát to u kohoperdre la faveur de qqn

veslo: stát/být u veslatenir la barre, être à la barre

zabolet: Zabolelo ji u srdce.Elle a eu un chagrin.