Hlavní obsah

doma

Vyskytuje se v

blok: blok domůbloc d'habitations

dodávka: dodávka do domulivraison à domicile

dům: blok domůbloc d'habitations

práce: práce z domutravail à domicile

předek: předek domudevant d'une maison

stesk: stesk po domověmal du pays

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

donáška: donáška do domulivraison à domicile

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

od, ode: klíč od domuclé de la maison

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

uvnitř: uvnitř domuà l'intérieur de la maison

vrátit se: vrátit se domůrentrer chez soi

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

pata: nevytáhnout paty z domune pas mettre le pied dehors

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

livrer: livrer à domiciledod(áv)at až do domu

mal: mal du paysstesk po domově

porte: de porte en portedům od domu

soi: chez soidoma, domů

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

arriver: arriver chez soipřijít domů

chez: Il est rentré chez lui.Vrátil se domů.

chez: Elle rentre de chez son copain.Vrací se (domů) od svého přítele.

crouler: Cette maison menace de crouler.Tomu domu hrozí zhroucení.

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

rentrer: rentrer chez soivrátit se domů

surveiller: surveiller des réparations/la construction d'une maisondohlížet na přípravy/stavbu domu

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

chat: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

chez: Faites comme chez vous.(Chovejte se) jako doma.

culotte: hovor. C'est elle qui porte la culotte.To ona doma vládne.

nid: prendre l'oiseau au nidzastihnout koho doma

pays: être en pays de connaissancecítit se jako doma, být doma v nějakém oboru

quand: Quand le chat n'est pas là les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

sale: laver son linge sale en familleprát špinavé prádlo doma

souris: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.