Hlavní obsah

moulin [mulε̃]

Vyskytuje se v

moulinet: točit, kroužit čímfaire le moulin(s) de qqch

vent: větrný mlýnmoulin à vent

amener: hnát vodu na čí mlýnamener de l'eau au moulin de qqn

contre: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

four: Nelze být na dvou místech zároveň.On ne peut être à la fois au four et au moulin.

mlýn: větrný mlýnmoulin à vent

mlýnský: mlýnské koloroue de moulin

větrný: větrný mlýnmoulin à vent

bojovat: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Le premier arrivé au moulin moud le premier.

voda: hnát vodu na čí mlýnapporter de l'eau au moulin de qqn

moulin: Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.On ne peut être à la fois au four et au moulin.