Hlavní obsah

moulin [mulε̃]

Vyskytuje se v

moulinet: faire le moulin(s) de qqchtočit, kroužit čím

vent: moulin à ventvětrný mlýn

amener: amener de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

contre: se battre contre des moulins à ventbojovat s větrnými mlýny

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.