Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) eau fpitná vodaeau f potablespodní vodanappe f d'eau souterrainepovrchová vodaeau f de surfacedešťová vodaeau f de pluiebalená vodaeau f en bouteilleneperlivá minerální vodaeau minérale non gazeuse/plate
  2. (vodní útvar) eau fteritoriální vodymer f territoriale, eaux f pl territoriales
  3. (kosmetický či léčebný přípravek) eau f, lotion fvlasová vodalotion capillairevoda po holenílotion f après-rasageústní vodabain m de bouchetoaletní vodaeau f de toilette

Vyskytuje se v

čirý: čirá vodaeau limpide

čistička: čistička odpadních vodstation d'épuration (des eaux usées), station de traitement des eaux usées, usine d'épuration des eaux usées

čistý: čistá vodaeau pure

křišťálový: křišťálová vodaeau cristalline, eau de roche, kniž. cristal

minerální: minerální vodaeau minérale

nádrž: nádrž na vodubac à eau

odběr: odběr vodyspotřeba consommation d'eau, domácností ap. abonnement à l'eau

odpadní: odpadní vodyeaux usées/d'égout/résiduaires

odvádět: odvádět odpadní vodyévacuer les eaux usées

pitný: pitná vodaeau potable

pobřežní: pobřežní vodyeaux côtières, práv. eaux territoriales

podzemní: podzemní vodaeaux souterraines

pramenitý: pramenitá vodaeau de source

rozprašovač: otáčivý rozprašovač vodytourniquet de jardinier

ryba: cítit se jako ryba ve voděêtre (heureux) comme un poisson dans l'eau

sladký: sladká (říční) vodaeau douce (des rivières)

slaný: slaná vodaeau salée

spodní: geol. spodní vodyeaux souterraines/telluriques

šipka: skočit šipku do vodypiquer une tête dans l'eau

toaletní: toaletní vodaeau de toilette

výsostný: výsostné vodyeaux territoriales

kohoutek: kohoutek na studenou/teplou vodurobinet d'eau froide/chaude

šetřit: šetřit vodouépargner l'eau

ústní: ústní vodaeau dentifrice

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

k, ke, ku: pustit koho k vodělaisser tomber qqn

kalný: lovit v kalných vodáchpêcher en eau trouble

lžíce: utopit koho na lžíci vodynoyer qqn dans un verre d'eau

mlít: Tichá voda břehy mele.Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

mlýn: hnát vodu na čí mlýnapporter de l'eau au moulin de qqn

přehnat se: přehnat se jako velká vodapasser comme un ouragan

pustit: pustit k vodě milence ap.plaquer qqn

růst: růst jako z vodymonter en graine, pousser comme un champignon

sklenice: bouře ve sklenici vodyune tempête dans un verre d'eau

tichý: Tichá voda břehy mele.Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

uplynout: Uplynulo už hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

vydělat: Nevydělá si ani na slanou vodu.C'est un bon à rien.

chauffe-eau: chauffe-eau instantanéprůtokový ohřívač vody

chaux: eau de chauxvápenná voda

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

dentifrice: eau dentifriceústní voda

distillé: eau distilléedestilovaná voda

doux: eau doucesladká voda

eau: eau potablepitná voda

égout: eaux d'égoutodpadní vody, splašky

gazeux: eau gazeusesodová voda, sodovka, perlivá voda minerální, stolní ap.

gras: eaux grassesšpinavá voda, voda z nádobí

laisser: laisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho

liquide: liquide amniotiqueplodová voda

ménager: eaux ménagèressplašky, odpadní vody

pénétrer: laisser pénétrer l'eaupropouštět vodu

plat: eau plateneperlivá voda

sec: au pain sec et à l'eauo chlebu a vodě

territorial: eaux territorialesvýsostné vody

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho

usé: eaux uséesodpadní voda

vif: eau vivepramenitá voda

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

alimenter: alimenter un village en eauzásobovat vesnici vodou

asperger: asperger d'eau lustrale un nouveau-népokropit novorozence svěcenou vodou

bénit: eau bénitesvěcená voda

bouillir: L'eau commence à bouillir.Voda začíná vřít.

de: verre d'eausklenice vody

entrer: entrer dans l'eauvlézt do vody

entrer: L'eau entre en ébullition.Voda začíná vařit.

plongée: en plongéeponořený, pod vodou

amener: amener de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

carte: brouiller les carteskalit vodu

champignon: pousser comme un champignonrůst jako z vody

chêne: pousser comme un chênerůst jako z vody

dormir: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

eau: une tempête dans un verre d'eaubouře ve sklenici vody

épée: un coup d'épée dans l'eaurána do vody

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

peigner: peigner la girafenabírat vodu řešetem, chytat lelky

poisson: être (heureux) comme un poisson dans l'eaubýt ve svém živlu, cítit se jako ryba ve vodě

pont: Il coulera de l'eau sous les ponts.Uběhne ještě hodně vody.

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.

vent: hovor. faire du venthonit vodu, dělat ramena