Hlavní obsah

šetřit

Vyskytuje se v

chvála: prodiguer des louanges à qqnnešetřit chválou na koho

réaliser: réaliser des économies(na)šetřit si

surveiller: surveiller sa santéšetřit se, být na sebe opatrný, hlídat si/dbát o své zdraví

chiche: Il n'a pas été chiche de conseils.Nešetřil radami.

épargner: épargner ses pasšetřit kroky

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

répandre: répandre des bienfaitsmít štědrou ruku, nešetřit dobrými skutky

šetřit: économiser pour (s')acheter une maisonšetřit na dům