Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zeměkoule) terre f(lidstvo) monde m
  2. (stát) pays m(kraj) terre fkniž. země nikohono man's land mzemě zaslíbenáterre f promise
  3. (zemský povrch, půda) terre f, sol m
  4. (podlaha) sol m, plancher m
  5. (pevnina) terre f
  6. (hlína) terre f, sol m

Vyskytuje se v

český: české zeměpays tchèques

duch: duch země rázgénie d'un pays

hranice: za hranicemi této zeměau-delà des frontières de ce pays

magnetický: fyz. magnetické pole Zeměchamp magnétique terrestre

některý: v některých zemíchdans certains pays

nikdo: kniž. země nikohono man's land

oběh: astron. oběh Země kolem Sluncerévolution de Terre autour du Soleil

ohňový: Ohňová zeměTerre de Feu

původ: země původupays d'origine

ráj: ráj na zemiparadis sur terre

rodný: opustit rodnou zemquitter son pays

rozvojový: rozvojová zeměpays en voie de développement

spálený: politika spálené zeměpolitique de la terre brûlée

srovnat: srovnat vesnici se zemíraser un village

svatý: svatá země místa pobytu Ježíše Kristaterre sainte

na: na zemipar terre

pětice: pětice kandidátských zemígroupe de cinq pays candidats

lehký: Budiž mu země lehká.Qu'il repose en paix.

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

zašlapat: zašlapat koho do zeměhovor. mettre qqn plus bas que terre

austral: = země za jižním polárním kruhemterres australes

cocagne: zaslíbená zeměpays de cocagne

communautaire: (členské) země Evropské uniepays communautaires

conquête: dobý(va)t zemifaire la conquête d'un pays

coutumier: země se zvykovým právempays (de droit) coutumier

improductif: neúrodná zeměterre improductive

pétrole: Organizace zemí vyvážejících ropuOrganisation des pays exportateurs de pétrole O. P. E. P.

rase-mottes: let těsně při zemivol en rase-mottes

sol: těsně při zemiau ras du sol

terre: na zemi, po zemi, na zemà terre

abondant: země bohatá na vínopays abondant en vin

basculer: porazit koho (k zemi)basculer qqn

cracher: plivat po zemicracher par terre

développement: rozvojová zeměpays en voie de développement

renverser: srazit koho k zemi ranou pěstírenverser qqn d'un coup de poing

bas: zašlapat koho do zeměhovor. mettre qqn plus bas que terre

carreau: srazit koho k zemijeter qqn sur le carreau

hauteur: Sestup ze svých výšin!, Vrať se na zem!iron. Descends des hauteurs !

pied: stát nohama na zemiavoir les pieds sur terre

rentrer: Hanbou bych se nejraději propadnul do země.J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.

země: kniž. země nikohono man's land