Hlavní obsah

terre [tεʀ]

Vyskytuje se v

foulon: valchařská hlinkaterre à foulon

jeter: shodit, svrhnout, srazitjeter bas, à bas, à terre

ombre: umbra(terre) d'ombre

pièce: kus země, pozemekpièce de terre

promis: země zaslíbenáterre promise

terre: na zemi, po zemi, na zempar terre

terrer: skrý(va)t se v doupěti/brlohu/nořese terrer

tremblement: zemětřesenítremblement de terre

ver: dešťovka, žížalaver (de terre)

austral: = země za jižním polárním kruhemterres australes

battu: antukasport. terre battue

fécond: úrodná půdaterre féconde

fil: uzemňovací drátfil de terre

improductif: neúrodná zeměterre improductive

lourd: těžká půdaterre lourde

repos: půda ležící lademterre en repos

armée: pozemní armádaarmée de terre

cracher: plivat po zemicracher par terre

pomme de terre: bramborová kašepurée de pommes de terre

bas: zašlapat koho do zeměhovor. mettre qqn plus bas que terre

braconner: pytlačit komu v revíru, lézt komu do zelíbraconner sur les terres d'autrui

chasser: pytlačit komu v revíru, lézt komu do zelíchasser sur les terres d'autrui

cul: potrhat se smíchyse taper le cul par terre

pied: sestoupit, sesednout s koně, z vozumettre pied à terre

remuer: nasadit všechny pákyremuer ciel et terre

rentrer: Hanbou bych se nejraději propadnul do země.J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.

rouler: válet se smíchyse rouler par terre

sac: praštit s tímmettre le sac à terre

brambor: vařené/opékané bramborypommes de terre bouillies/sautées

bramborový: bramborový salátsalade de pommes de terre

černý: černé uhlíhouille , charbon de terre

hrnčířský: hrnčířská hlínaterre à potier

kamenný: kamenné uhlícharbon de terre

kaše: bramborová kašepurée de pommes de terre, CaF patates pilées

loupačka: brambory na loupačkupommes de terre en robe de champs/chambre

nový: nové bramborypommes de terre nouvelles

ciel: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

oběh: astron. oběh Země kolem Sluncerévolution de Terre autour du Soleil

ohňový: Ohňová zeměTerre de Feu

pevný: pevná půdaterre ferme

půda: obdělávat půdulabourer/cultiver/travailler la terre

ráj: ráj na zemiparadis sur terre

spálený: politika spálené zeměpolitique de la terre brûlée

svatý: svatá země místa pobytu Ježíše Kristaterre sainte

země: země zaslíbenáterre promise

garsoniéra: garsoniéra k pronajmutí/s terasoustudio à louer/avec terrasse

meliorace: meliorace pozemkůbonification des terres

na: na zemipar terre

živný: přen. živná půda pro coterre nourricière pour qqch

blaze: Blaze tomu, kdo nic nemá.Qui terre a, guerre a.

nasadit: nasadit všechny pákyremuer ciel et terre, mettre tout en œuvre

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

propadnout se: propadat se hanbouvouloir rentrer sous terre

pytlačit: pytlačit v cizím revírubraconner sur les terres d'autrui

revír: lovit v cizím revíruchasser sur les terres d'autrui

zašlapat: zašlapat koho do zeměhovor. mettre qqn plus bas que terre