Hlavní obsah

černý

Přídavné jméno

  1. (černě zbarvený) noir/noirečerné pivobière f brunečerný čajthé m (noir)med. černý kašelcoqueluche fbot. černý bezsureau mbot. černý rybíz keřgroseillier m noirčerné brýlelunettes f pl noiresčerné uhlíhouille f, charbon m de terre
  2. (tmavý) noir/noirečerný humorhumour m noirfot. černá komorachambre f noire
  3. přen.(nepovolený) noir/noire, clandestin/-inečerný pasažérpassager m clandestin, resquilleur m
  4. (smutný, nešťastný) noir/noire, néfaste

Vyskytuje se v

bota: černý jako botanoir comme du cirage

burza: černá burzamarché noir

čaj: černý čajthé (noir)

černý: černý čajthé (noir)

datel: datel černýpic noir

humor: černý/šibeniční/suchý humorhumour noir/macabre/pince-sans-rire

káva: černá/instantní/turecká kávacafé noir/instantané/turc

magie: bílá/černá magiemagie blanche/noire

moře: geogr. Jaderské/Rudé/Černé/Baltské/Egejské/Karibské mořemer Adriatique/Rouge/Noire/Baltique/Égée/des Caraïbes

myšlenka: černé/(po)chmurné myšlenkypapillons noirs

ovce: černá ovce přen.brebis galeuse

pasažér: černý pasažérpassager clandestin, resquilleur

pátek: Černý pátekVendredi noir

Petr: černý Petr hrapouilleux , (jeu du) mistigri , vieux garçon , puant

pivo: černé pivobière brune

sjezdovka: modrá/červená/černá sjezdovkapiste bleue/rouge/noire

skříňka: černá skříňka v letadleboîte noire

světadíl: černý světadílcontinent noir

trefa: trefa do černéhotir dans le mille

uhel: černý jako uhelnoir comme du charbon

zvěř: černá zvěřbêtes noires

havran: černý jako havrannoir comme un corbeau

mrak: černé mraky na obzoru nebezpečínuages noirs à l'horizon

strefit se: strefit (se) do černéhofaire mouche

ébène: černý jako eben, ebenově černýnoir comme l'ébène

enregistreur: černá skříňka v letadleenregistreur de vol

galeux: černá ovce přen.brebis galeuse

groseillier: černý rybíz keřgroseillier noir

noir: černá zvěřbêtes noires

broyer: mít černé myšlenkybroyer du noir

chat: Potmě každá kráva černá.La nuit tous les chats sont gris.

cirage: černý jako botahovor. noir comme du cirage

corbeau: černý jako havrannoir comme un corbeau

encre: inkoustově černýnoir comme de l'encre

mille: trefa do černéhotir dans le mille

mouche: trefit do černého, tít do živéhofaire mouche

nuit: Potmě každá kráva černá.La nuit, tous les chats sont gris.

pruneau: být černý jako uhelhovor. être noir comme un pruneau