Hlavní obsah

ver [vεʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. ver (de terre) dešťovka, žížalaver de sablepískovník
  2. les vers zool.červi kmen parazitů
  3. červ parazitver solitairetasemnicever des enfantsškrkavkaver luisantsvětluška, svatojánská muška

Vyskytuje se v

hexamètre: ( vers) hexamètrehexametrický verš, hexametr

luisant: ver luisantsvětluška, svatojánská muška

ver: ver (de terre)dešťovka, žížala

verre: verres(optická) skla, skla do brýlí

vert: les vertszelení, strana zelených

amande: vert amandemandlová zeleň připomínající barvu skořápky čerstvé mandle

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

béret: bérets vertszelené barety legionáři

bois: bois vertsyrové dřevo, živý strom

choc: choc des verrespřiťuknutí sklenic při přípitku

émeraude: vert émeraudesmaragdová zeleň

espace: espace vertzelená plocha, zelený pás

feu: feu rouge/orange/vertčervená/oranžová/zelená na semaforu

fibre: fibre de verresklolaminát

filtrant: verre filtrantoptický filtr

haricot: haricots vertsfazolové lusky jedlé, fazolky

incolore: verre incolorebílé sklo

numéro: numéro vert= telefonní linka pro bezplatná volání

perdu: verre perdunevratné sklo

perroquet: vert perroquetjasně zelená

prisme: prisme de verreskleněný hranol

ruée: ruée vers l'orzlatá horečka

solitaire: ver solitairetasemnice

terre: ver de terrežížala, dešťovka

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

de: verre d'eausklenice vody

finir: Le spectacle finira vers minuit.Představení končí kolem půlnoci.

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

eau: une tempête dans un verre d'eaubouře ve sklenici vody

jeter: hovor. s'en jeter un (verre)dát si panáka

mûr: hovor. des vertes et des pas mûresneuvěřitelné historky

noyer: se laisser noyer dans un verre d'eauztrácet hned hlavu při první překážce

baret: bérets vertszelené barety legionáři

bižuterie: bijoux de verreskleněná bižuterie

brouček: ver luisantsvatojánský brouček

čaj: thé vertzelený čaj

dospívání: vertes annéesléta dospívání

horečka: ruée vers l'orzlatá horečka

jasně: vert perroquet/clairjasně zelená

konec: à/vers la fin du moisna/ke konci měsíce

kůže: cuir vertsurová kůže

muška: ver luisant, luciole svatojánská muška

paprika: piment vertzelená paprika

pepř: poivre vertzelený pepř

plný: verre rempli à ras bordpo okraj plná sklenice

pravicově: orienté vers la/à droitepravicově orientovaný

průmysl: industrie du verresklářský průmysl

přelom: vers la fin du moisna přelomu měsíce

příroda: classes vertesškola v přírodě

situovaný: maison située vers le suddům situovaný na jih

skleněný: fibre de verretech. skleněné vlákno

sklenice: verre à vin/de vinsklenice na víno/vína

sklo: verre taillésklář. broušené sklo

smaragdový: vert émeraudesmaragdová zeleň

směr: dans la direction de qqch, vers qqchsměrem k čemu, kam

světlo: feu vertzelené světlo na semaforu

varný: verre à feu, verre allant au four, verre réfractairevarné sklo

zelený: vert oliveolivově zelený

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

dopít: finir son verredopít sklenici

k, ke, ku: vers le soirk večeru

kolem: vers deux heureskolem druhé hodiny

alexandrin: (vers) alexandrinalexandrinský verš, alexandrin

liška: Au diable vert.Tam, kde dávají lišky dobrou noc.

lžíce: noyer qqn dans un verre d'eauutopit koho na lžíci vody

nabarvit: verdir, colorer en vertnabarvit na zeleno

nahý: être nu comme un verbýt nahý jako červ

nálada: être en goguette, avoir une pointe, avoir un verre dans le nez, avoir le vin gaibýt v náladě

navařit: Qui casse les verres les paie.Co sis navařil, to si taky sněz.

stvořit: être nu comme un verbýt jak ho Pán Bůh stvořil

tahat: tirer les vers du nez de qqntahat z koho rozumy

vytáhnout: tirer les vers du nez à qqnvytáhnout z koho informace

zelená: donner le feu vert à qqn/qqchdát komu/čemu zelenou