Hlavní obsah

perdu [pεʀdy]

Vyskytuje se v

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

balle: balle perduezbloudilá střela

conjecture: se perdre en conjecturestopit se v dohadech

conscience: perdre de conscienceztratit vědomí

esprit: perdre l'espritztratit rozum

perdu: objets perdusztráty a nálezy

pied: perdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

prêter: prêter à fonds perdupůjčovat na věčnou oplátku

route: perdre sa routeztratit cestu

virginité: perdre sa virginitéztratit panenství

connaissance: perdre connaissanceztratit vědomí

face: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

boule: perdre la boulezcvoknout

change: perdre au changeprodělat při směně

contenance: perdre contenancebýt vyveden z míry, pozbýt rozvahy

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

fil: perdre le filztratit souvislost

fonds: hovor. prêter à fonds perdupůjčit na věčnou oplátku

latin: (y) perdre son latinuž (to) vůbec nechápat

nord: perdre le nordztratit hlavu

pédale: hovor. perdre les pédalesztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo

retrouver: Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu

bitva: bataille perdueztracená bitva

dohad: se perdre en conjecturestopit se v dohadech

důvěra: perdre la confiance de qqnpřijít o čí důvěru

chuť: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

krk: perdre la viepřijít o krk

námaha: peine perduemarná námaha

naslepo: coup perdurána naslepo

paměť: perdre la mémoireztrácet paměť

podrobnost: se perdre dans les détailsutápět se v podrobnostech

prohrát: perdre un pariprohrát sázku

prohrávat: être bon/mauvais perdantumět/neumět prohrávat

prsa: perdre d'une (courte) poitrinesport. prohrát o prsa

přijít: perdre la raisonpřijít o rozum

půjčka: prêt à fonds perduekon. mrtvá půjčka

trpělivost: perdre patienceztrácet trpělivost

tvář: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

váha: prendre/perdre du poidspřibrat/ztratit na váze

víra: perdre la foiztratit víru

zbytečně: perdre sa peine, en être pour sa peinezbytečně se namáhat

zrak: perdre la vueztratit zrak

ztracený: enfant perduztracené dítě

ztrácet: perdre qqn de vueztrácet koho z dohledu

ztráta: temps perduztráta času

ztratit: perdre le filztratit nit (hovoru)

corps: à corps perdustřemhlav, slepě

sázka: gagner/perdre un parivyhrát/prohrát sázku

hlava: perdre la têteztratit hlavu

kde: Où il n'y a rien la mort perd ses droits.Kde nic není, ani smrt nebere.

klesat: Il perd courage.Klesá na mysli.

koncept: perdre les pédalesvyjít z konceptu kecat

kvítí: Un de perdu, dix de retrouvés.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

moudrý: s'y perdre (complètement)nebýt z toho (vůbec) moudrý

oblak: se perdre dans les nuages, être dans la lunežít v oblacích

řeč: perdre la parolepřen. ztratit řeč

utíkat: courir comme un perduutíkat jako splašený

zmást: faire perdre la tête à qqnzmást komu hlavu

zpět: regagner le terrain perduzískat zpět ztracené pozice