Hlavní obsah

klesat

Vyskytuje se v

descendre: L'avion commence à descendre.Letadlo začíná klesat.

diminuer: Les prix diminuent.Ceny klesají.

régresser: La production régresse.Produkce klesá.

baisse: fin. être en baisseztrácet na ceně, klesat

succomber: succomber sous le poids de ses fautesklesat pod tíhou svých pochybení