Hlavní obsah

tomber [tɔ̃be]

Intranzitivní sloveso

  1. padnout morálně, o vládě, o překážce, ve válce ap., spadnout z koně, z postele ap., upadnout na zem ap.tomber mortzemřít
  2. náhle se stát, náhle změnit stavtomber maladeonemocněttomber amoureux de qqnzamilovat se do koho
  3. en qqch rozpadnout se na prach ap., roztrhat se na co na cáry ap.
  4. slábnout o hlase ap., váznout, ust(áv)at o rozhovoru ap.
  5. opad(áv)at o ovoci ap., vypadnout o vlasech, z ruky ap.La pluie tombe.Prší.
  6. laisser tomber upustit na zempřen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho
  7. klesnout o cenách, teplotě, o rukách ap.tomber à zéroklesnout na nulu
  8. sahat, splývat, spadat o vlasech, šatech ap.
  9. sur qqn přijít, padnout, narazit na koho
  10. en/dans qqch upadnout v co zoufalství, nemilost ap.

Vyskytuje se v

bas: tomber basklesat o teplotě, člověku ap.

décadence: tomber en décadenceupadat

décrépitude: tomber en décrépitudeupadat

désuétude: tomber en désuétudezastarat

épuisement: tomber d'épuisementpadat únavou

inanimé: tomber inaniméupadnout do bezvědomí, omdlet

laisser: laisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat co

laisser: laisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho

paletot: tomber sur le paletot à qqnvlítnout, sesypat se na koho

panne: tomber en panneporouchat se

pluie: La pluie tombe à seaux.Leje jako z konve.

renverse: tomber à la renversepadnout nazad

ruine: tomber en ruinerozpadat se, bořit se, hroutit se

tombée: à la tombée du journa sklonku dne

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

couvrir: couvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.

faillir: J'ai failli tomber.Málem jsem upadl.

faire: faire tomber qqchshodit co

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

malade: tomber maladeonemocnět

manquer: Il avait manqué de tomber.Málem upadl.

regarder: regarder la pluie tomberdívat se, jak prší

bombe: tomber comme une bombevpadnout jako bomba někam

bord: être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

ciel: tomber du cielspadnout z nebe

cul: tomber sur le culbýt z toho paf

friche: tomber en frichezůstat ležet ladem

nue: tomber des nuesspadnout z měsíce být překvapený, vykolejený

piédestal: tomber de son piédestalspadnout ze svého piedestalu

plat: tomber à platpropadnout

poil: tomber sur le poil à qqnvrhnout se na koho, zmlátit koho

pomme: tomber dans les pommesomdlít, poroučet se

ruisseau: tomber dans le ruisseauzabřednout do bahna

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

tombe: Il doit se retourner dans sa tombe.Ten se musí obracet v hrobě.