Hlavní obsah

tombant [tɔ̃bɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

bas: tomber basklesat o teplotě, člověku ap.

tomber: laisser tomberupustit na zem

décadence: tomber en décadenceupadat

décrépitude: tomber en décrépitudeupadat

désuétude: tomber en désuétudezastarat

épuisement: tomber d'épuisementpadat únavou

inanimé: tomber inaniméupadnout do bezvědomí, omdlet

laisser: laisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat co

laisser: laisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho

paletot: tomber sur le paletot à qqnvlítnout, sesypat se na koho

panne: tomber en panneporouchat se

pluie: La pluie tombe à seaux.Leje jako z konve.

renverse: tomber à la renversepadnout nazad

ruine: tomber en ruinerozpadat se, bořit se, hroutit se

tombée: à la tombée du journa sklonku dne

tomber: tomber mortzemřít

tomber: tomber maladeonemocnět

tomber: tomber amoureux de qqnzamilovat se do koho

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho

tomber: tomber à zéroklesnout na nulu

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

couvrir: couvrir une tombe de fleurszasypat hrob květinami

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.

faillir: J'ai failli tomber.Málem jsem upadl.

faire: faire tomber qqchshodit co

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

malade: tomber maladeonemocnět

manquer: Il avait manqué de tomber.Málem upadl.

regarder: regarder la pluie tomberdívat se, jak prší

tomber: La pluie tombe.Prší.

bombe: tomber comme une bombevpadnout jako bomba někam

bord: être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

ciel: tomber du cielspadnout z nebe

cul: tomber sur le culbýt z toho paf

friche: tomber en frichezůstat ležet ladem

nue: tomber des nuesspadnout z měsíce být překvapený, vykolejený

piédestal: tomber de son piédestalspadnout ze svého piedestalu

plat: tomber à platpropadnout

poil: tomber sur le poil à qqnvrhnout se na koho, zmlátit koho

pomme: tomber dans les pommesomdlít, poroučet se

ruisseau: tomber dans le ruisseauzabřednout do bahna

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

tombe: Il doit se retourner dans sa tombe.Ten se musí obracet v hrobě.

tomber: tomber de la lunespadnout z měsíce

tomber: tomber à rienpřijít vniveč

klesnout: klesnout na nulutomber à zéro

mdloba: upadnout do mdlobs'évanouir, tomber en défaillance/syncope

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

mravně: mravně klesnouttomber dans l'abjection

nad, nade: být nad hrobemêtre au bord de la tombe

nula: klesnout na nulutomber à zéro

onemocnět: těžce onemocněttomber gravement malade

osidlo: padnout do osideltomber dans un piège

otěhotnět: Otěhotněla.Elle est tombée enceinte.

porucha: mít poruchutomber/être en panne

setmění: po setměníà la nuit tombée

únava: padat únavoutomber d'épuisement

vhod: přijít vhod komuconvenir à qqn, tomber à point

zapomnění: upadnout v zapomněnítomber dans l'oubli

benzin: Došel nám benzin.On est tombé en panne d'essence.

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

kóma: upadnout do kómatutomber dans le coma

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

padat: Padá sníh.La neige tombe.

pod, pode: spadnout pod stůltomber sous la table

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Notre voiture est tombée en panne.

setmět se: Setmělo se.La nuit est tombée.

schod: (spadnout) na schodech(tomber) dans l'escalier

sněžit: Sněží.Il neige., La neige tombe.

stmívat se: Stmívá se.La nuit tombe.

upadnout: upadnout do bezvědomís'évanouir, hovor. tomber dans les pommes

vykašlat se: Vykašli se na to!Laisse tomber/béton !

dál: jít dál od čeholaisser tomber qqch

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

frak: dát komu na fraktomber sur le casaquin de qqn

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

hrob: mlčet jako hrobêtre muet comme une tombe

hrob: obracet se v hroběretourner dans sa tombe

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

k, ke, ku: pustit koho k vodělaisser tomber qqn

kolébka: od kolébky do hrobudu berceau à la tombe

kopat: kopat si vlastní hrobcreuser sa tombe

lep: sednout komu na leptomber dans le panneau de qqn

márnice: Je tu (zima) jak v márnici.Il fait froid ici comme dans une tombe.

mávnout: mávnout rukou nad čímlaisser tomber qqch

mlčenlivý: mlčenlivý jako hrobsilencieux comme une tombe

moucha: padat jako mouchymourir/tomber comme des mouches

ocitnout se: octnout se na mizinětomber dans la misère