Hlavní obsah

upadnout

Dokonavé sloveso

  1. (padnout k zemi) tomber
  2. přen.(v nemilost ap.) tomberupadnout do bezvědomís'évanouir, hovor. tomber dans les pommes
  3. (odpadnout) tomber, se détacher

Vyskytuje se v

mdloba: upadnout do mdlobs'évanouir, tomber en défaillance/syncope

zapomnění: upadnout v zapomněnítomber dans l'oubli

kóma: upadnout do kómatutomber dans le coma

chute: spadnout, upadnoutfaire une chute

inanimé: upadnout do bezvědomí, omdlettomber inanimé

faillir: Málem jsem upadl.J'ai failli tomber.

falloir: Nic nechybělo a málem jsem upadl.J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.

manquer: Málem upadl.Il avait manqué de tomber.

baisser: upadnout do rozpaků, zastydět sebaisser le nez

tant: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

upadnout: upadnout do bezvědomís'évanouir, hovor. tomber dans les pommes